Samenwerking

Patiëntenzorg is één van onze gemeenschappelijke kerntaken en optimale zorg vereist een goede samenwerking. Reinier de Graaf hecht dan ook groot belang aan overleg met huisartsen en andere zorgverleners.

Eens per kwartaal is er daarom een structureel overleg met de Zorggroep Eerste Lijn. Huisartsvertegenwoordigers uit de regio Delft,Westland, Oostland en directeuren van de Centrale Huisartsen Post nemen deel aan dit overleg.
Daarnaast is er een eerstelijns – tweedelijns overleg met specialisten en huisartsvertegenwoordigers uit Delft, Westland, Oostland, maar ook uit Ypenburg, Rijswijk en Voorburg. Dit overleg vindt in principe eens per acht weken plaats.

Belangrijk onderdeel van beide overleggen vormt de informatie-uitwisseling. Tevens komen knelpunten en verbeterpunten in de transmurale zorg aan bod.

Transmurale zorg

Daarnaast is er jaarlijks een beleidsbijeenkomst of symposium waar specialisten van Reinier de Graaf en huisartsen met elkaar overleggen over verdere verbetering van de samenwerking: bijvoorbeeld samenwerking rondom diagnostiek, rondom patiëntenzorg, et cetera.

(Nascholings)bijeenkomsten

Reinier de Graaf organiseert diverse nascholingen voor huisartsen en andere zorgverleners in de regio.

Elektronische rapportage

Reinier de Graaf verzorgt de rapportage aan verwijzers digitaal via Edifact. Dit is een communicatie/rapportage manier waarbij vanuit onze systemen rechtstreeks een elektronisch bericht verstuurd wordt naar het huisartsen informatie systeem (HIS).

Locaties

 • Reinier de Graafweg 5
  2625 AD Delft
  (015) 260 30 60
  Meer info
 • Middel Broekweg 2a
  2671 ME Naaldwijk
  (0174) 63 77 00
  Meer info
 • Fonteynenburghlaan 5
  2275 CX Voorburg
  (070) 340 11 00
  Meer info
 • Kiekendiefstraat 17
  2496 RP Den Haag
  (015) 270 68 00
  Meer info