Instructies

In dit hoofdstuk van de website bieden we specifieke instructiemateriaal voor zorgverleners.

Goed zwachtelen versnelt wondgenezing

Goed zwachtelen is essentieel voor de genezing van een wond. Als wondvocht door onjuist zwachtelen niet voldoende uit het been verdwijnt, heeft dat invloed op de snelheid van de genezing van de wond. Zwachtelen gebeurt niet alleen in het ziekenhuis. Van de zestig patiënten die we wekelijks op de poli dermatologie zwachtelen, krijgt een deel van de patiënten een doorverwijzing naar de thuiszorg. Het is dus belangrijk dat thuiszorgmedewerkers training krijgen om goed te blijven zwachtelen.