Bureau Transmurale Zorg

De best mogelijke zorg bieden we samen. Het Reinier de Graaf ziekenhuis hecht dan ook groot belang aan overleg met huisartsen en andere zorgverleners. Het Bureau Transmurale Zorg ondersteunt hierbij. 

Het Bureau Transmurale Zorg fungeert als de intermediair in het zorgproces tussen de 1e, 2e en 3e lijn en streeft ernaar om de zorg voor de patiënt in de hele keten goed te laten verlopen. 

Het Bureau Transmurale Zorg heeft daarbij intern een signalerende en escalerende rol en extern een coördinerende en communicerende rol. Soms ook vervult het Bureau Transmurale Zorg een brugfunctie of initiërende rol. Het bureau is niet de eigenaar, maar wel de case manager van het zorgproces.

Ongeveer één keer per maand organiseert het Bureau Transmurale Zorg nascholingen (Gasthuispraatjes) voor zorgverleners uit de regio, met name huisartsen en specialisten ouderengeneeskunde. Ook is er twee keer per jaar een meerdaagse nascholing.

Leden van het Bureau Transmurale Zorg

 • Anja van der Eijk, manager Bureau Transmurale Zorg - a.vandereijk@rdgg.nl
 • Patricia van den Berge, projectleider Bureau Transmurale Zorg / accountmanager eerstelijns geboortezorg.
 • Alet Bong, transmuraal huisarts - a.bong@rdgg.nl
 • Paul Bucx, transmuraal huisarts - p.bucx@rdgg.nl
 • Esther Merten, accountmanager huisartsen - e.merten@rdgg.nl
 • Annelies Principaal, coördinator transfermedewerkers - a.principaal@rdgg.nl
 • Ageeth Vollaard, accountmanager huisartsen Reinier Haga Medisch Diagnostisch Centrum - a.vollaard@rdgg.nl

Overleggen

Het Bureau Transmurale Zorg organiseert twee keer per jaar een Klankbordgroep met huisartsen uit de regio Delft, Westland, Oostland en medisch specialisten van Reinier de Graaf. Ook de directeuren van de Centrale Huisartsen Post nemen deel aan dit overleg.

Daarnaast is er ieder kwartaal een bestuurlijk overleg met de directie van Reinier de Graaf, de directeur van de Zorgorganisatie Eerste Lijn, de voorzitters van de Huisartsenpost Delft en Naaldwijk en vertegenwoordigers van de Huisartsenkring. 

Een belangrijk onderdeel van beide overleggen vormt de uitwisseling van informatie. Tevens komen knelpunten en verbeterpunten in de transmurale zorg aan bod.

Ongeveer om de twee jaar evalueert het Bureau Transmurale Zorg samen met de werkgroep ZorgDomein van een specialisme (bestaande uit twee huisartsen en twee specialisten) de verwijsafspraken van het betreffende specialisme.

Transmurale zorg en goede nazorg

De juiste nazorg op de juiste plaats wordt georganiseerd door de Transferverpleegkundigen (zie folder Zorg na ziekenhuisopname). Voor vragen over nazorg kunt u als zorgverlener bellen met het Bureau Transmurale Zorg, bereikbaar op 015 260 4314.

Reinier de Graaf werkt samen met een aantal grote zorgaanbieders op het gebied van verpleeg/verzorgingshuiszorg en thuiszorg om de juiste nazorg te organiseren voor onze patiënten.

Om deze samenwerking te bevorderen en te versterken is er structureel Netwerk MT-overleg met de zorgaanbieders uit de regio Delft Westland Oostland (DWO) en omstreken. Dit overleg staat in het teken van het uitwisselen van informatie en het maken van afspraken in het belang van de patiënt en om de doorstroom te houden en te bevorderen.

(Nascholings)bijeenkomsten

Reinier de Graaf organiseert diverse nascholingen voor huisartsen en andere zorgverleners in de regio.

Elektronische rapportage

Reinier de Graaf verzorgt de rapportage aan verwijzers digitaal via Edifact. Dit is een communicatie/rapportage manier waarbij vanuit onze systemen rechtstreeks een elektronisch bericht verstuurd wordt naar het huisartsen informatie systeem (HIS).

Locaties

 • Reinier de Graafweg 5
  2625 AD Delft
  (015) 260 30 60
  Meer info
 • Middel Broekweg 2a
  2671 ME Naaldwijk
  (0174) 63 77 00
  Meer info
 • Fonteynenburghlaan 5
  2275 CX Voorburg
  (070) 340 11 00
  Meer info
 • Kiekendiefstraat 17
  2496 RP Den Haag
  (015) 270 68 00
  Meer info