Gasthuispraatje Palliatieve zorg (vol)

De inschrijving voor deze bijeenkomst is gesloten, omdat het maximale aantal deelnemers is behaald.

Het Palliatief Team van het Reinier de Graaf ziekenhuis verzorgt op donderdag 17 oktober het Gasthuispraatje. Zij stellen zich aan u voor en verzorgen onderstaand programma. Het Gasthuispraatje vindt plaats op de 5e etage in het Reinier de Graaf ziekenhuis te Delft, in Melkmeisje 1 & 2.

Programma

17.30 uur: Inloop met buffet. Locatie: Johannes Vermeer Lounge, 5e etage Reinier de Graaf ziekenhuis

18.30 uur: Opening en Pretoets, door Paul Bucx, huisarts en voorzitter Gasthuispraatje  

18.40 uur: Voorstellen sprekers en panelleden. Sprekers: Michel Wagemans (anesthesioloog-pijnspecialist), Annelie Vulink (oncoloog), Marleen Kiers (klinisch geriater) en Jeroen Diepstraten (ziekenhuisapotheker)                                               

18.50 – 20.10 uur: Paneldiscussie waarbij complexe casuïstiek in de palliatieve zorg wordt besproken. Er wordt ingegaan op:  

  • Inschatting van wanneer en verwachtingen van pijnblokkades bij complexe pijn bij kanker
  • Tips en tricks bij aanpak van ileus in de palliatieve setting
  • Herkenning en behandeling van delier in de palliatieve fase
  • Welke middelen kunnen worden gestaakt in de palliatieve setting    

Een deskundigenpanel gevormd uit leden van het Palliatieve Team zal vragen vanuit de zaal beantwoorden. Het panel bestaat uit:

  • Veronique Brabander, geestelijk verzorger
  • Ellemieke van Eeden, gespecialiseerd verpleegkundige palliatieve zorg
  • Manon Immerzeel, verpleegkundig specialist
  • Johanna van ’t Lindenhout, huisarts en consulent palliatieve zorg
  • Esther Ponsioen, gespecialiseerd oncologieverpleegkundige
  • Saskia Rademakers, radiotherapeut  

20.10 uur: Vragen, post-toets en afsluiting, door Paul Bucx, huisarts en voorzitter Gasthuispraatje  

Vanaf 20.30 uur: Borrel en napraten  

Accreditatie

Er is voor deze avond accreditatie aangevraagd voor huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde en artsen voor verstandelijk gehandicapten voor 2 punten. De avond wordt voorgezeten door huisarts Paul Bucx.

Aanmelden

Inschrijven voor het Gasthuispraatje is niet meer mogelijk, omdat het maximale aantal deelnemers is behaald.

Bedoeling en doelgroep Gasthuispraatje

Naast het bieden van scholing zijn de Gasthuispraatjes van Reinier de Graaf bedoeld om laagdrempelig kennis te maken met de vakgroepleden die de scholing verzorgen. Wij streven naar een goede verbinding met onze verwijzers. Reinier de Graaf gelooft erin dat verwijzers en ziekenhuis samen verantwoordelijk zijn voor het bieden van goede zorg. Daarbij is het ook een goede gelegenheid dat verwijzers uit het werkgebied van Reinier de Graaf elkaar treffen. Om deze reden bieden wij graag de Gasthuispraatjes kosteloos aan aan onze verwijzers (huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde en artsen voor verstandelijk gehandicapten) in het werkgebied van het Reinier de Graaf ziekenhuis. Indien u werkzaam bent buiten het werkgebied en geen verwijsrelatie heeft met ons ziekenhuis of laboratorium adviseren wij u om in uw eigen werkgebied nascholing te volgen.

@RdGziekenhuis