Zorgverleners

Goede en geactualiseerde informatie is belangrijk voor de samenwerking tussen verwijzers en het Reinier de Graaf ziekenhuis. Dit deel van de website is daarom bedoeld voor deze groep professionals.

Consultatie

U kunt bij ons op verschillende manieren onze specialisten consulteren.

 

Agenda

Zet de data van de aankomende activiteiten in uw agenda!

ZorgDomein

Het Reinier de Graaf maakt gebruik van ZorgDomein. ZorgDomein biedt u als huisarts de mogelijkheid om patiënten elektronisch te verwijzen.

Medische Laboratoria

De Medische Laboratoria van Reinier de Graaf bieden eerstelijns diagnostiek aan huisartsen en verloskundigen in de regio (Delft, Westland, Oostland en Nieuwe Waterweg Noord). Ook biedt het Medisch Laboratorium 24 uur per dag laboratoriumonderzoek aan zorginstellingen en het bedrijfsleven.

Regioviewer / Extranet

Extranet is een beveiligd gedeelte van de website voor zorgverleners. U kunt alleen met een wachtwoord inloggen op deze beveiligde site.

Veelgestelde vragen

De meestgestelde vragen op een rij.

E-health

Binnen Reinier de Graaf werken wij aan zorg op afstand en maken daarvoor gebruik van teleconsultatie. Een teleconsult is mogelijk voor dermatologie (teledermatologie), cardiologie (telecardiologie), longgeneeskunde (telespirometrie) en nefrologie (telenefrologie).

Bureau Transmurale Zorg

Patiëntenzorg is één van onze gemeenschappelijke kerntaken en optimale zorg vereist een goede samenwerking. Reinier de Graaf hecht dan ook groot belang aan overleg met huisartsen en andere zorgverleners.

Locaties

 • Reinier de Graafweg 5
  2625 AD Delft
  (015) 260 30 60
  Meer info
 • Middel Broekweg 2a
  2671 ME Naaldwijk
  088-260 4000
  Meer info
 • Fonteynenburghlaan 5
  2275 CX Voorburg
  (070) 340 11 00
  Meer info
 • Kiekendiefstraat 17
  2496 RP Den Haag
  (015) 270 68 00
  Meer info