Vrijwilligers

Binnen Reinier de Graaf zijn ongeveer 270 vrijwilligers actief. Via de centrale hal tot aan het bed bieden zij hulp, troost en aandacht. Alles om het verblijf voor patiënten en bezoekers binnen ons ziekenhuis te veraangenamen. Reinier kan niet zonder zijn vrijwilligers. Op deze pagina vindt u informatie over onze vrijwilligersprojecten en ziet u hoe belangrijk het vrijwilligerswerk is voor onze patiënten. Bent u eenmaal als vrijwilliger bij ons aan het werk, dan vinden we het belangrijk dat u zich aan ons ziekenhuis verbonden blijft voelen. Daarom stellen we het op prijs als u voor een langere periode beschikbaar bent.

Actuele vacature(s)

Vrijwilliger in de zorg: Gastvrouw/heer SEH

Delft, 4 uur

Meestal is het spitsuur op de SEH. De gastvrouwen, - en heren bieden extra aandacht en zorg aan patiënten en betrokkenen op onze spoedpost....

Lees verder

Vrijwilliger patiënten service & begeleiding

Delft, 5 uur

De gastvrouwen- en heren dragen bij aan een gastvrij ontvangst voor onze patiënten en bezoekers. Zij zijn voornamelijk werkzaam in de centrale hal van...

Lees verder

Onze vrijwilligersprojecten

Vrijwilliger in de zorg: Vrijwilligers Longziekten

Op de afdeling Longziekten verblijven regelmatig (eenzame) oudere, geriatrische patiënten. Sommige van deze patiënten verblijven tot wel enkele weken op de afdeling. Bezoek van een enthousiaste vrijwilliger die bereid is om een passende activiteit te ondernemen is zeer welkom! 

Vrijwilliger AOA (Acute Opname Afdeling)

Deze verpleegafdeling bestaat sinds maart 2015 en behandelt patiënten die via de SEH (Spoedeisende Hulp) of via de poliklinieken binnenkomen. Patienten verblijven hier maximaal 48 uur waarin een diagnose, een behandelplan en een eventuele behandeling wordt opgestart. De gastvrouwen, - en heren bieden steun en aandacht aan patiënten en betrokkenen door middel van een praatje of luisterend oor.

Vrijwilliger afdeling 2J: Neurologie en Braincare

Op de verpleegafdeling Neurologie en Braincare verblijven veel oudere, geriatrische patiënten. Deze patiënten hebben een verhoogde kans om de ontwikkeling van een delier, een acute tijdelijke verwardheid. Ter bevordering van het herstel, bezoeken vrijwilligers deze patiënten op hun kamer of op zaal. Ook is er een kleine ‘huiskamer’ ingericht, waar men de patiënt mee naar toe kan nemen.

Vrijwilliger in de zorg: Dienst Geestelijke verzorging

 

Deze gastvrouwen- en heren die zich voor deze dienst inzetten zijn belangrijk voor onze patiënten die kracht en hoop halen uit (o.a.) hun geloof. Elke vrijdag bezoeken deze vrijwilligers onze patiënten op zaal met de liturgie ter uitnodiging van de katholieke of protestantse ziekenhuisdienst van zondag. Op de betreffende zondag verzorgen zij de aankleding van de zaal en -in samenwerking met de afdeling Patiënten Transport- de veilige tocht van de verpleegafdeling naar de kerkdienst en weer terug. Tijdens en na de dienst kan de communie worden gebracht aan onze katholieke patiënten. De zang wordt tweemaal per maand verzorgd door muzikale vrijwilligers van het Sint Hippolytuskoor.

Vrijwilliger in de zorg: Vrijwilligers Interne Geneeskunde

Op de afdeling Interne Geneeskunde verblijven voornamelijk oudere, geriatrische patiënten. Deze patiënten hebben een verhoogde kans op de ontwikkeling van een delier, een acute tijdelijke verwardheid.
Ter bevordering van het herstel, bezoeken vrijwilligers deze patiënten op hun kamer of op zaal.
Door middel van aandacht, afleiding en een constante focus op tijd, plaats en persoon helpen zij om een gezond slaap-waakritme te ontwikkelen. 
Dit gebeurd door middel van een gesprek, een spelletje of bijvoorbeeld het (samen) nuttigen van een maaltijd.
Het is belangrijk te beseffen dat deze patiënten dit vaak zelf niet willen. Zij willen slapen of een beetje ‘indutten’. Alleen actieve, energieke en doortastende vrijwilligers kunnen hier het verschil maken!

Vrijwilliger Kliniek

De gastvrouwen- en heren brengen van maandag tot en met vrijdagochtend een bezoek aan onze patiënten op de zorgafdelingen. Zij zorgen voor een welkome afleiding en een beetje extra hulp aan onze patiënten.
Dagelijks kunnen patiënten hen benaderen voor een ochtendkrant, een tijdschrift of een andere kleine boodschap vanuit onze koffiecorner op de begane grond. Tweemaal per week bezorgen zij een gratis ochtendkrant vanuit de regio.
Tevens wordt er een beroep op hen gedaan voor de bezorging van een e-mailbericht, een bloementje of andere attenties op zaal.

Vrijwilliger in de zorg: Dialyse

Op de Dialyseafdeling van het Reinier de Graaf komen patiënten met een nierziekte gemiddeld drie dagdelen per week dialyseren. Er worden diverse voorzieningen ter beschikking gesteld om de medische behandeling (van drie tot vier uur) zo prettig mogelijk te laten verlopen. De vrijwilligers op deze afdeling vervullen op diverse manieren de behoefte aan sociaal contact en persoonlijke interactie. Zij kunnen samen met de patiënt een spelletje doen, creatief bezig zijn of ‘gewoon’ een gesprek voeren over gezamenlijke hobby’s of interesses. Soms bestaat er ook behoefte aan hulp bij een nuttigere tijdsbesteding zoals het wegwijs maken op internet, het gebruik van een tablet of hulp bij een studie. Alles om de belastbaarheid van de dialysebehandeling voor onze patiënten te verkleinen.

Vrijwilliger Dagbehandelcentrum

Het Behandelcentrum is een centrum, waarin de afdelingen Endoscopie, POK (poliklinische operatiekamer) en de Pijn poli verenigd zijn. Hier vinden dagbehandelingen en dag opnames plaats. De gastvrouwen- en heren die hier werkzaam zijn, zorgen voor een gastvrij ontvangst, hulp bij de aanmeldzuil en een verwijzing en/of begeleiding naar de juiste behandelkamer of afspraak. Zij bieden hulp bij praktische zaken als het gebruik van de koffieautomaat of een rolstoel. Zij hebben oog voor patiënten die behoefte hebben aan wat meer persoonlijke aandacht. Zij bieden een luisterend oor of voeren een afleidend gesprek.

Vrijwilliger in de zorg: Huiskamerproject Collum patiënten

Dit vrijwilligersproject richt zich voornamelijk op patiënten met een gebroken heup, ofwel een collumfractuur. Ter bevordering van het herstel van deze patiënten is er een huiskamer ingericht. De huiskamer wordt bemenst door gastvrouwen- en heren. Van deze groep patiënten is 88% ouder dan 70 jaar en zeer hulpbehoevend. Door de gebeurtenis (bijvoorbeeld de val), de operatie en door de lichamelijke aandoening zelf is er een hoge kans op de ontwikkeling van een delier, een acute tijdelijke verwardheid.

 Onze vrijwilligers helpen -in samenwerking/overleg met een activiteitenbegeleider- door middel van aandacht, afleiding en een focus op tijd, plaats en persoon om een gezond slaap-waakritme te ontwikkelen. In deze ruimte kunnen zij gebruik maken van een gezamenlijke maaltijd (samen aan tafel, doet eten!), televisie kijken, de krant lezen (belangrijk voor de tijd- en plaatsbepaling) of een spelletje doen. De huiskamer beschikt zelfs over een ‘tovertafel’, met vele interactieve mogelijkheden zoals bijvoorbeeld geheugenspelletjes of muziek van heden tot verleden. Het is belangrijk te beseffen dat deze patiënten dit vaak zelf niet willen. Zij willen slapen of een beetje ‘indutten’. Alleen actieve, energieke en doortastende vrijwilligers kunnen hier het verschil maken!

Vrijwilliger facilitair bedrijf: Patiënten Service & Begeleiding

De gastvrouwen- en heren dragen bij aan een gastvrij ontvangst voor onze patiënten en bezoekers. Zij zijn voornamelijk   werkzaam in de centrale hal van ons ziekenhuis en richten zich op patiënten die interne begeleiding nodig hebben of wensen. Dit gebeurt spontaan, maar kan ook op verzoek. Daarnaast is het zelfs mogelijk om deze begeleiding vanuit  huis al te reserveren. Een geruststellende gedachte voor patiënten. De gastvrouwen- en heren bieden ook hulp bij praktische zaken zoals het registreren en aanmelden bij diverse zuilen of   hulp bij het gebruik van rolstoelen. Voor een gezellig praatje maken zij altijd tijd vrij. Alles stellen zij in werking om de gastvrijheidsbeleving binnen Reinier de Graaf te verhogen.

Vrijwilliger Poliklinieken

De gastvrouwen- en heren verlenen hun diensten op de polikliniek. Zij ontvangen op gastvrije wijze patiënten en bezoekers en wijzen hen, indien nodig, de weg. Ook bieden zij hulp bij het gebruik van de aanmeldzuilen, bij de verwijzing naar de juiste wachtruimte of balie.

Vrijwilliger in de zorg: Gastvrouw/Gastheer SEH (Spoedeisende Hulp)

Meestal is het spitsuur op de SEH. De gastvrouwen, - en heren bieden extra aandacht en zorg aan patiënten en betrokkenen op onze spoedpost.
Terwijl men wacht op een arts, een foto of een uitslag van een bepaald onderzoek, zorgen de vrijwilligers voor wat steun in de vorm van een praatje of een luisterend oor.
Tevens bieden zij wat afleiding in de vorm van een kopje koffie, een broodmaaltijd of een krant of tijdschrift.

Vrijwilliger worden

Ontvangt u een UWV uitkering? Vraag eerst aan uw consulent of dit consequenties voor u heeft.

Wat bieden wij u als vrijwilliger?

Wat vragen wij van u als vrijwilliger?

Contact

Heeft u een vraag?
Bel naar 015 - 260 3600 of stuur een e-mail naar p&o@rdgg.nl.