Véronique Reinders Folmer-Scheffers, coördinator Hotlab

Hoe lang werk je al voor het ziekenhuis en hoe ben je hier terecht gekomen?
“Ik heb de opleiding Medisch Beeldvormende en Radiotherapeutische Technieken gevolgd in Haarlem. Vanuit deze studie heb ik stage gelopen in Reinier de Graaf op de afdelingen Radiotherapie en Nucleaire Geneeskunde. Dat beviel van beide kanten zo goed dat ik de dag na mijn afstuderen in het ziekenhuis aan de slag ben gegaan. Inmiddels werk ik hier al 19 jaar.”

Wat is je rol binnen het ziekenhuis?
“Als coördinator ben ik verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van het Hotlab. Dit lab maakt onderdeel uit van de afdeling Nucleaire Geneeskunde van Reinier de Graaf. Op deze afdeling wordt onder meer onderzoek gedaan naar het functioneren van organen met behulp van radioactiviteit. Ook kunnen wij met radioactieve tracers tumoren opsporen. In het Hotlab bereiden wij de stoffen voor die voor deze onderzoeken worden gebruikt. Deze bereidingen bestaan uit een radioactieve stof, die wij aangeleverd krijgen vanuit de kernreactoren in Petten, en een lichaamseigen tracer die door deze samen te voegen aan elkaar vast gaan zitten. Elke tracer wordt na injectie opgenomen door een ander orgaan. Op de plek waar de lichaamseigen tracer wordt opgenomen, zendt de radioactieve stof straling uit. Deze straling wordt opgevangen door een gammacamera of PET-CT scanner, waardoor de functie van dat specifieke orgaan bekeken kan worden. Zo’n bereiding klinkt misschien simpel, maar is het vaak niet. Zo moeten de verhoudingen heel precies kloppen, moet er soms een bereiding gekookt worden en moeten we steriel werken om de bereidingen zo zuiver mogelijk te houden.”

“Het werken met deze radioactieve stoffen is gevaarlijk en daarom moeten we bij de bereidingen rekening houden met allerlei veiligheidsmaatregelen. Zo zijn de wanden, deuren en bepaalde kasten van het Hotlab uitgerust met lood en dragen de medewerkers een speciale badge die straling opvangt. Deze badge wordt maandelijks uitgelezen om te kijken of de straling die een medewerker opvangt binnen de marge is. Na 19 jaar werken zit ik nog niet aan de maximale dosis straling voor een jaar, dus dat zit wel goed. Vandaar trouwens ook de naam Hotlab, omdat we werken met radioactieve stoffen die potentieel gevaarlijk zijn.”

Wat doe je zoal op een dag?
“Het is voor mij vaak hollen of stilstaan en daardoor nooit saai. Ik begin altijd met het maken van de bereidingen die voor de onderzoeken van die dag nodig zijn. Daarnaast houd ik me bezig met kwaliteitscontroles, zoals het bepalen van de labelingspercentages om te kijken of de radioactieve stoffen goed gelabeld zijn aan de tracer. Ook controleer ik met behulp van voedingsbodems of er tijdens de bereidingen schoon gewerkt is. We moeten onze bereidingen immers zo zuiver mogelijk houden. Ook heb ik veel overleggen met de apotheker, met wie we intensief samenwerken. Iets wat regelmatig terugkeert, zijn de persoonlijke kwalificaties van medewerkers. Zij moeten jaarlijks getest worden tijdens een bereidingssessie om te beoordelen of ze nog werken volgen de juiste protocollen.”

Waarom is juist jouw werk belangrijk binnen het ziekenhuis?
“Zonder de bereidingen van het Hotlab zijn veel onderzoeken op de afdeling Nucleaire Geneeskunde niet mogelijk en kunnen we veel aandoeningen van patiënten niet op het spoor komen. Gezien de grootte van het ziekenhuis beschikken we over een redelijk groot Hotlab. We doen dan ook niet alleen de bereidingen voor patiënten uit ons eigen ziekenhuis, maar bijvoorbeeld ook voor patiënten uit het LangeLand Ziekenhuis in Zoetermeer en het Franciscus Gasthuis & Vlietland in Rotterdam. Daarnaast doen we sinds kort de bereiding voor één van de onderzoeken die nodig zijn bij de diagnostiek van prostaatkanker voor het onlangs geopende Reinier Haga Prostaatkankercentrum van de Reinier Haga Groep, waar ons ziekenhuis onderdeel van uitmaakt. De nieuwste aanwinst van het Hotlab is dan ook een apparaat om een speciale bereiding uit te voeren voor de diagnostiek bij prostaatkanker, de Ga-PSMA. Hier is een validatieproces van ruim een halfjaar aan vooraf gegaan.”

En wat is voor jou belangrijk in je werk?
“Dat zijn de uitdaging en de afwisseling van mijn werkzaamheden. De ontwikkelingen op mijn vakgebied gaan behoorlijk snel en als afdeling Nucleaire Geneeskunde willen we hier op inspelen om patiënten nog betere en snellere behandelingen aan te bieden. Maar het bijvoorbeeld zelf kunnen uitvoeren van een nieuwe bereiding gaat niet zomaar. Juist omdat de bereidingsprocessen zo ingewikkeld zijn, lopen we hierbij soms tegen puzzels aan die we op moeten lossen. Daar gaat veel tijd in zitten, maar als het dan uiteindelijk gelukt is, is dat echt tof.”

Wat is het meest opmerkelijke dat je in je loopbaan bij het ziekenhuis hebt meegemaakt?
“Dat is voor mij de bouw van het Hotlab geweest, dat tegelijk met de nieuwbouw van het Gasthuis is opgetrokken. Ik ben hier samen met een van onze apothekers nauw betrokken bij geweest en heb dit hele proces van dichtbij meegemaakt. Het Hotlab is een zeer specialistische ruimte die aan veel voorwaarden en regels moet voldoen. Tijdens de bouw liepen we dan ook tegen veel uitdagingen aan. Ik vind het daarom superfijn dat het er uiteindelijk toch maar mooi staat.”

Als je Reinier de Graaf in een zin mocht samenvatten wat is dat dan?
“Een fijne werkplek met superleuke en gemotiveerde collega’s waar je veel kansen krijgt om nieuwe dingen op te starten.”