Sonsoles Boter Balaguer, klinisch psycholoog

De psychologen van Reinier de Graaf bieden psychologische, specialistische zorg aan kinderen, volwassenen en ouderen. Ze helpen patiënten die kampen met zowel een fysieke als een geestelijke aandoening. Het gaat daarbij om patiënten die al last hebben van (neuro)psychologische problemen vóór hun behandeling  in het ziekenhuis en/of om patiënten die als gevolg van hun ziektebeeld psychische problemen krijgen. De psychologen krijgen verwijzingen van zo goed als alle specialismen  van het ziekenhuis en werken vooral poliklinisch. Ze behandelen vaak mensen die het leven psychisch gezien (net) aankonden, maar die door hun lichamelijke aandoening uit evenwicht zijn geraakt. Het verschil met de psychiaters is dat de psychologen geen artsen zijn en geen medicatie voorschrijven. Klinisch psycholoog Sonsoles Boter Balaguer vertelt meer over haar werkzaamheden.

Puur contact
“Wat ik vooral zo leuk vind aan mijn werk is het contact dat ik maak met mensen. Als psycholoog voer ik veel intensieve gesprekken met patiënten om te achterhalen waar zij last van hebben en ook om erachter te komen wat hen drijft in hun leven. Daarvoor is het nodig dat de patiënt onomwonden vertelt waar hij of zij last van heeft en dat je als psycholoog goed weet hoe je dit kunt bevorderen. Dit levert een manier van contact op dat heel intens en puur is. Het is alsof je in de belevingswereld van de patiënt kruipt. Hij of zij voelt zich hierdoor echt begrepen en dit is dan vaak de ingang voor een succesvolle behandeling.”

Holistische benadering
“Als psychologen zoeken we steeds meer de samenwerking met collega’s binnen het ziekenhuis die werkzaam zijn op andere afdelingen. Daardoor komen we overal en zien we patiënten met veel verschillende soorten ziektebeelden. Maar het mooiste is dat we door deze samenwerking patiënten holistisch kunnen benaderen, wat inhoudt dat we zowel lichaam als geest tegelijk behandelen. Daarnaast, bijvoorbeeld in  multidisciplinaire overleggen, is een van onze taken mee te denken over de psychologische voorwaarden voor spoedig lichamelijk herstel. Goede samenwerking levert de best mogelijke resultaten op.” 

Tolken
“Soms verloopt de communicatie tussen een arts of verpleegkundige en een patiënt niet naar wens. Dit kan te maken hebben met een psychische stoornis of persoonlijkheidsproblematiek. Denk aan een autistische patiënt die moeite heeft met woorden als ‘straks’ en ‘goed’, omdat dit voor hem of haar te abstracte en open begrippen zijn. Als psychologen kunnen wij in dit soort gevallen optreden als een soort tolken en collega’s adviseren hoe zij een specifieke patiënt het beste kunnen benaderen. Het is fijn om op deze manier voor verbinding te zorgen.”