Michel Coenders, physician assistant

Hoe lang werk je al voor het ziekenhuis en hoe ben je hier terecht gekomen?
“In 2008 ging ik aan de slag als verpleegkundige op de verpleegafdeling Orthopedie. De orthopeden wilden graag dat er een physician assistant opgeleid zou worden en vroegen vervolgens aan mij of ik hiervoor de opleiding wilde volgen. Ik heb ja gezegd en ben in 2010 met mijn opleiding gestart. Twee en een half jaar later was ik klaar en kon ik als gediplomeerd physician assistant, oftewel PA, aan de slag. Daarmee was ik de eerste PA die in het Reinier de Graaf ziekenhuis aan de slag ging. Inmiddels werken er hier in totaal zeven, waaronder ikzelf, en zijn er twee in opleiding.”

Wat is je rol binnen het ziekenhuis?
“Het idee van het werken als PA is dat je een aantal medische taken overneemt van de medisch specialist, in mijn geval van de orthopedisch chirurgen. Hierdoor zorgen we voor een betere verdeling van de meer gespecialiseerde zorg. Zo kan de orthopedisch chirurg zich bijvoorbeeld meer op de operaties richten, terwijl ik bijvoorbeeld de controles en het verdere beloop na een operatie of behandeling op me neem. Door op deze manier de zorg te verdelen, bieden we patiënten de juiste zorg op de juiste plek. Gekscherend word ik door mijn collega’s ook wel eens een ‘hbo-dokter’ genoemd. Daarnaast werk ik nauw samen met de orthopedisch chirurgen die zich richten op de schouder- en de hand- en polsproblematiek tijdens speciaal ingerichte spreekuren voor patiënten met klachten aan deze gewrichten. Ook probeer ik mijn steentje bij te dragen aan wetenschappelijk onderzoek, wat wij veel doen bij Orthopedie. De werkzaamheden van een PA hebben veel raakvlakken met dat van een verpleegkundig specialist, ondanks dat we in de praktijk wel op een andere manier worden ingezet.”

Wat doe je zoal op een dag?
“Mijn werkzaamheden richten zich met name op de polikliniek. Ik begeleid zelfstandig patiënten gedurende het gehele traject rondom de behandeling van een orthopedische aandoening. Dit kan bijvoorbeeld voor en na een ingreep of operatie zijn. Zo bespreek ik samen met de patiënt wat de vervolgstappen hierna zijn om een zo goed mogelijk resultaat te krijgen. Ook zie ik patiënten die voor het eerst met hun klacht bij ons komen, doe ik lichamelijk onderzoek en waar nodig aanvullend onderzoek om zo samen met de patiënt tot een diagnose en een behandeling te komen. Op de polikliniek Orthopedie hebben wij een apart spreekuur voor patiënten met schouderklachten en spreekuren voor patiënten met hand- en polsklachten ingericht. Tijdens deze spreekuren zie ik zelfstandig patiënten en voer ik overleg met de orthopedisch chirurgen als dat nodig is. Daarnaast ben ik betrokken bij het wetenschappelijk onderzoek dat wij op de afdeling doen. Zo hebben we, onder andere samen met studenten van de TU Delft, de zorg voor patiënten met een heup- of knieprothese geoptimaliseerd en dit ook onderzocht. Mijn rol bestaat hierbij uit onder meer het doen van lichamelijk onderzoek bij patiënten om zo onderzoeksgegevens te verzamelen. Ook ondersteun ik bij het analyseren van deze data en het opschrijven ervan.”

Waarom is juist jouw werk belangrijk binnen het ziekenhuis?
“Ik ben een van de vele schakels die binnen het orthopedisch team de zorg probeert te optimaliseren. Daardoor is het mogelijk dat wij met elkaar ons werk goed kunnen doen. Als ik specifiek kijk naar mijn eigen werk, denk ik dat patiënten het fijn vinden dat ik hen continuïteit kan bieden. Dus dat ik voor patiënten die veelvuldig terugkomen gedurende hun behandeling het vaste aanspreekpunt en het bekende gezicht ben. Daarin zit, denk ik, de winst van het werk als physician assistant. De AIOS, oftewel de artsen in opleiding tot specialist, zijn slechts voor korte tijd werkzaam bij het ziekenhuis. Soms vinden patiënten het dan lastig om weer bij iemand anders hun behandeling voort te zetten die er mogelijk ook maar een korte periode is. Het is dan fijn dat ik als vaste waarde op kan treden.”

En wat is voor jou belangrijk in je werk?
“Dat is dat ik de kans krijg om te blijven leren. Ik hou van uitdagingen en vind het belangrijk om nieuwe dingen te doen. Daarnaast vind ik orthopedie een magistraal mooi specialisme en vind ik het prachtig dat wij patiënten kwaliteit van leven terug kunnen geven door ze weer in beweging te krijgen of hun pijn weg te nemen. Heel belangrijk in mijn werk is ook het gezellige team waarin ik werk. Er is veel ruimte voor gezelligheid en een grapje, er hangt een goede sfeer hier.” 

Wat is het meest opmerkelijke dat je in je loopbaan bij het ziekenhuis hebt meegemaakt?
“Bij Orthopedie hebben wij er een paar jaar geleden voor gezorgd dat we patiënten die een nieuwe heup krijgen nog dezelfde dag weer naar huis kunnen sturen. We waren daarmee het eerste ziekenhuis in Europa dat dit mogelijk maakte. Ik vond het heel indrukwekkend om bij de eerste patiënten te zien hoe zij tijdens de operatie al hun been konden bewegen en een paar uur hierna alweer over de gang liepen. Dat is kenmerkend voor hoe wij als team bezig zijn met het verbeteren van onze zorg en hoe wij met elkaar als team iets moois neerzetten.”

Als je Reinier de Graaf in een zin mocht samenvatten wat is dat dan?
“Reinier de Graaf is een fijne en gezellige werkplek, waar altijd ruimte is om te leren en jezelf te ontwikkelen en waar vriendschappen ontstaan. Het is een prettige plek om te zijn en waar patiënten zich op hun gemak voelen.”