Martin Wolf, hbo-verpleegkundige in opleiding

Hoe lang werk je al voor het ziekenhuis en hoe ben je hier terecht gekomen?
“Ik ben ongeveer vijf jaar geleden in Reinier de Graaf begonnen met de interne opleiding tot mbo-verpleegkundige. Daarvoor was ik werkzaam als adviseur op het gebied van spoor- en tunnelveiligheid. In dat werk miste ik onder meer het contact met mensen. Mijn moeder Lia Wolf, die werkt in het Diaconessenhuis Voorburg, tipte me dat er een vacature openstond in Reinier de Graaf en zo heb ik de switch gemaakt naar de zorg.”

Wat is je rol binnen het ziekenhuis?
“Ik ben werkzaam als verpleegkundige op de afdeling Interne Geneeskunde. Daarnaast volg ik de in company opleiding tot hbo-verpleegkundige. Deze Bachelor of Nursing wordt door Reinier de Graaf aangeboden in samenwerking met opleidingsinstituut Avans Plus. Het opleidingstraject duurt 2,5 jaar en is volledig intern, waarbij je tegelijkertijd werkt en leert. Na het afronden van deze studie kan ik aan de slag als regieverpleegkundige, waar binnen Reinier de Graaf steeds meer vraag naar is. In de toekomst worden verpleegkundigen onderverdeeld in regie- en basisverpleegkundigen, met respectievelijk een hbo- en een mbo-diploma.”

Wat doe je zoal op een dag?
“Ik heb aan de ene kant mijn werkzaamheden als verpleegkundige, zoals het verzorgen van patiënten, het toedienen van medicatie, het aanleggen van infusen, het signaleren en helpen stabiliseren van de patiënt in acute situaties, het opnemen van nieuwe patiënten en het ontslag regelen van patiënten die klaar zijn met de behandeling. Aan de andere kant ben ik als verpleegkundige druk bezig met een aantal projecten voor mijn aandachtsvelden Veiligheid en Dialyse en werk ik aan praktijkopdrachten voor de studie. Als student krijg ik praktijklessen die gegeven worden door docenten van het ziekenhuis zelf en van docenten van Avans Plus. Daarnaast ben ik gemiddeld zestien uur per week bezig met thuisstudie.”

“Tijdens de opleiding leren we om de patiënt als geheel te zien, om vaker terug- en vooruit te kijken gedurende het zorgproces en om beter verbanden te leggen tussen de diagnose bij opname, de bijkomende diagnoses en de behandeling. Deze kennis pas ik direct in de praktijk toe, door als regieverpleegkundige in opleiding ook daadwerkelijk de regie te pakken. Ook krijg je als hbo-v’er in opleiding de ruimte om aan de slag te gaan met verbeterplannen binnen het ziekenhuis. Zo ben ik nu met medestudenten bezig met het houden van enquêtes onder patiënten en verpleegkundigen over het zogenoemde shared decision making. Hierbij beslissen zorgverleners en patiënten samen welke zorg het beste past. Aan de hand van de uitkomsten van de enquête doen we verbetervoorstellen. Het is af en toe best pittig om werk en studie te combineren, maar ik leer veel en kan met het geleerde direct een verschil maken op de werkvloer.”

Waarom is juist jouw werk belangrijk binnen het ziekenhuis?
“Zorg wordt steeds complexer en we zien ook steeds meer patiënten met meerdere aandoeningen tegelijk. Dit stelt hogere eisen aan verpleegkundigen. Doordat ik leer om een zo volledig mogelijk beeld van een patiënt te krijgen, kan ik een belangrijke rol spelen in diens behandeling. Denk daarbij aan het signaleren van een depressie bij een patiënt die op het punt staat om naar een verpleeghuis te gaan. Op dat moment kunnen we nog voor het ontslag een psychiater inschakelen. Door in te spelen op de behoeften en wensen van de patiënt kunnen we zorg op maat verlenen, waarbij we naast kwaliteit van zorg ook ligduurverkorting en kostenbesparing willen bereiken.”

En wat is voor jou belangrijk in je werk?
“Het contact met mensen, die heel divers zijn. Zo spreek ik dagelijks met verpleegkundigen, verzorgenden, vrijwilligers en natuurlijk patiënten. Ook heb ik veel contact met artsen, arts-assistenten, fysiotherapeuten en de medewerkers op de dialyseafdeling. Als verpleegkundige ben ik echt een soort spin in het web en dat vind ik fijn. Binnen de opleiding vind ik het contact met medestudenten belangrijk, we slepen elkaar er doorheen.”

Wat is het meest opmerkelijke dat je in je loopbaan bij het ziekenhuis hebt meegemaakt?
“Eigenlijk maak ik elke dag in het ziekenhuis opmerkelijke dingen mee en is geen dag saai of hetzelfde. Toch vind ik het meest opmerkelijke wel de verhuizing naar het nieuwe ziekenhuis in 2015. Dat is iets wat je waarschijnlijk maar één keer meemaakt. Een bijzonder moment om van het oudste ziekenhuis van Nederland het nieuwste ziekenhuis te worden Zowel collega’s als patiënten waren heel enthousiast, dat gaf een enorme boost.”

Als je Reinier de Graaf in een zin mocht samenvatten wat is dat dan?
“Reinier de Graaf ervaar ik als een dorpsziekenhuis met stadsfaciliteiten, waar patiënten en medewerkers trots op mogen zijn.”