Marjolijn Bornebroek, neuroloog

Dagelijks melden zich patiënten in  ons ziekenhuis met klachten als hoofdpijn, tintelingen, duizeligheid, verlammingsverschijnselen en slaapstoornissen. Met dit soort klachten komen zij in veel gevallen terecht bij een van onze tien neurologen. Maar wat houdt het werk van een neuroloog precies in? Marjolijn Bornebroek is sinds 2011 verbonden aan het Reinier de Graaf ziekenhuis als neuroloog en geeft ons inzicht in haar dagelijkse werkzaamheden. Haar aandachtsgebied is het behandelen van slaapstoornissen.

Breed specialisme 
“Gemiddeld zie of spreek ik 90 patiënten per week. Als neuroloog behandel ik op mijn polikliniek patiënten met aandoeningen of ziekten van de hersenen, de zenuwen, het ruggenmerg en de spieren. Het neurologisch specialisme is dus breed. Zo behandel ik patiënten die kampen met migraine, dementie, epilepsie, de ziekte van Parkinson en ALS. Vooral laatstgenoemde vind ik een heftig ziektebeeld. In sommige gevallen is diagnosticeren bij ons specialisme overigens een uitdaging. Als een patiënt slechts enkele verschijnselen vertoont van een ziektebeeld kan het wel een jaar duren voor we precies weten wat er aan de hand is, maar vaak volstaan een of twee bezoeken aan de neuroloog. Op de afdelingen zie ik met name patiënten die opgenomen zijn vanwege een herseninfarct.”

Ambitieus DNA 
“De helft van mijn tijd ben ik werkzaam bij het Centrum voor Slaapstoornissen. In 2012 was ik een van de oprichters van dit centrum. De reden voor dit initiatief was dat ik veel patiënten zag met slaapapneu  die door een neuroloog, KNO-arts en longarts gezien werden. Het leek me efficiënter om dat multidisciplinair te behandelen. Het aantal patiënten bij het Centrum voor Slaapstoornissen neemt toe. Dit komt deels omdat mensen zich bewuster zijn van het belang van goed slapen en omdat zij weten dat er behandelmogelijkheden zijn in geval van slaapproblemen. Zelf schrijf ik zelden slaapmiddelen voor, omdat de werkzaamheid uiterst beperkt is en de bijwerkingen daarvan onderschat worden. Mensen raken hun scherpte vaak kwijt, worden vergeetachtiger en de kans op ongelukken neemt toe, zeker voor ouderen. In Reinier de Graaf proef ik bij de medewerkers de ambitie om te leren en verbeteren. Bovendien heb ik hier veel collega’s die mij ondersteunen, waardoor ik me zelf kan blijven focussen op het verbeteren van patiëntenzorg.  Mijn wens is om nog nauwer samen te werken met onze psychologieafdeling, omdat  bij slaapproblemen vaak  ook psychologische factoren een rol spelen. Daarnaast zou ik meer wetenschappelijk onderzoek willen doen. Kortom, ik zie tal van kansen en mogelijkheden.”