Marieke de Hoogh, afdelingshoofd

Marieke de Hoogh werkt sinds 2005 in het Reinier de Graaf ziekenhuis en is sinds februari 2019 hoofd van de verpleegafdeling Orthopedie & Klein Snijdend. De afdeling neemt op jaarbasis ruim 3500 patiënten op, waarvan 10 procent met spoed. In de meeste gevallen gaat het om patiënten die een operatie door de orthopedisch chirurg, uroloog, gynaecoloog, keel-neus-oorarts of kaakchirurg achter de rug hebben. Een team van bijna 45 medewerkers zorgt dag en nacht voor deze patiënten.  

Leren van en met elkaar 
Marieke: “Dit is een heel dynamische afdeling, dat maakt mijn werk zo leuk. Geen dag, geen uur, zelfs geen half uur is hier hetzelfde. Omdat patiënten vanuit vijf specialismen op onze afdeling komen na hun operatie, is de beddenplanning soms een uitdaging. Ik heb daarom twee keer per week overleg met ons opnamebureau en ben veel in contact met andere verpleegafdelingen. Deze overleggen zijn er om na te gaan op welke andere verpleegafdeling we patiënten kunnen onderbrengen als er bij ons op de afdeling tijdelijk geen ruimte is. Maar ik doe het zeker niet alleen. Ik doe dit samen met mijn team en kijk specifiek naar de individuele kwaliteiten en ambities van de medewerkers. Ook vraag ik hen letterlijk waar zij blij van worden. Als iemand het leuk vindt om leerlingen te begeleiden, geef ik die ruimte. Het is een relatief jong team dat hier werkt en het zijn stuk voor stuk aanpakkers. We leren met en van elkaar en soms proberen we iets nieuws om te kijken of iets dan beter werkt. Ik geloof in deze manier van werken.” 

Van stagiair tot hoofd 
“In 2005 kwam ik hier in het ziekenhuis werken als stagiair, nota bene op deze afdeling. Ik volgde toen de opleiding Verpleegkunde. Later werd ik praktijkbegeleider, volgde ik versneld de docentenopleiding en ging ik verpleegkundigen en leerlingverpleegkundigen lesgeven. Onlangs heb ik de stap gemaakt naar deze functie. Hoewel ik niet voldeed aan het profiel, omdat ik geen ervaring heb als leidinggevende, heb ik de stoute schoenen aangetrokken en gesolliciteerd. Ik kwam door het geschiktheidsonderzoek heen, wat voor mij bevestigde dat ik deze rol ook daadwerkelijk kan vervullen. Toch vind ik het bijzonder en ben ik dankbaar dat Reinier de Graaf medewerkers deze kansen geeft. Er werd naar mij als persoon gekeken toen ik aangaf interesse te hebben in deze baan en niet alleen naar mijn achtergrond.”