Maaike Philippo, ergotherapeute

Hoe lang werk je al voor het ziekenhuis en hoe ben je hier terecht gekomen?
“Ik ben in 1999 bij Reinier de Graaf begonnen en ben dus al zeventien jaar aan het werk in het ziekenhuis. Direct na mijn opleiding Ergotherapie ging ik in eerste instantie tijdelijk aan de slag ter waarneming van een vertrekkende collega. Toen voor deze plek een nieuwe collega werd aangenomen, kon ik gelukkig toch blijven. Ik was daar heel blij mee, omdat ik het enorm naar mijn zin had en heb in het ziekenhuis. Naast het werk in Reinier de Graaf heb ik ook wel eens deeltijd gewerkt in een revalidatiecentrum, maar daar miste ik de veelzijdigheid en de dynamiek van werken in een ziekenhuis.”

Wat is de rol van de afdeling waarop je werkt?
“Samen met Maria van Wissen ben ik een van de twee ergotherapeuten binnen Reinier de Graaf. Wij helpen patiënten met veelal een neurologische aandoening, zoals een beroerte of MS, om weer fysieke handelingen te kunnen verrichten. Denk daarbij aan opstaan uit bed, aankleden en douchen. We werken  daarmee aan  de voorwaarden voor verder herstel. Als ergotherapeuten werken we in dit traject nauw samen met andere disciplines binnen het ziekenhuis, zoals verpleegkundigen, fysiotherapeuten, logopedisten en neuropsychologen.”

Wat doe je zoal op een dag?
“Ik zie veel patiënten, die ik vaak ’s ochtends uit bed help en met wie ik daarna een planning maak voor  de activiteiten gedurende de rest van de dag. Vervolgens train ik de patiënten om deze activiteiten uit te voeren. Ook maak ik cognitieve screenings, zodat duidelijk wordt wat de impact van de neurologische aandoening is op het dagelijks leven van de patiënt. Naast het werken met patiënten, ben ik betrokken bij veel overleggen waarbinnen mijn kennis en adviezen als ergotherapeut van pas komen. Denk daarbij aan werkgroepen die zich bezighouden met de inrichting van verschillende ruimtes binnen het ziekenhuis, zoals de patiëntenkamers. Dat levert concrete resultaten op, zoals de te plaatsen banken in de aorta en de patiëntenliften aan het plafond. Met deze liften kunnen verpleegkundigen met minder fysieke belasting patiënten uit bed halen. Ook hebben we als ergotherapeuten overleg met ergocoaches. Dit zijn verpleegkundigen die op hun afdeling proberen om de fysieke belasting van het zorgpersoneel verder te verlagen.”

Waarom is juist jouw werk belangrijk binnen het ziekenhuis?
“Ik kan echt een kwalitatieve bijdrage leveren aan het herstel van patiënten met een neurologische aandoening. Vooral in de eerste weken na opname is aandacht voor revalidatie belangrijk. Je moet gericht handelen en de patiënt zo snel mogelijk weer uit bed zien te krijgen. Als je als patiënt op bed blijft liggen, lever je namelijk direct in op je herstel.”

En wat is voor jou belangrijk in je werk?
“Het samenwerken met anderen en de afwisseling in mijn werk. In mijn contact met patiënten, ergocoaches en allerlei werkgroepen kom ik op bijna alle afdelingen binnen het ziekenhuis en werk ik met veel verschillende collega’s samen. Ook vind ik het belangrijk om patiënten te activeren, door bijvoorbeeld zaken als de Delftse Vierdaagse te organiseren.”

Wat is het meest opmerkelijke dat je in je loopbaan bij het ziekenhuis hebt meegemaakt?
“Dat is denk ik de verhuizing van de patiënten naar het  nieuwe gebouw geweest, wat allemaal in één dag moest gebeuren. Dit vereiste een uitgebreide planning en een intensieve samenwerking. Uiteindelijk is er heel knap tegelijk verhuisd en tegelijkertijd voortdurend zorg geleverd, zonder incidenten. Ik vond dit een heel bijzondere ervaring en het was leuk om hier deel van uit te maken.”

Als je Reinier de Graaf in een zin mocht samenvatten wat is dat dan?
“Als ziekenhuis om in te werken vind ik Reinier de Graaf precies goed: het voelt vertrouwd en je kent de weg, maar toch kom je nog genoeg nieuwe mensen tegen zodat elke dag anders is.”