Jeroen Diepstraten, Ziekenhuisapotheker

Elke maand verwerkt onze ziekenhuisapotheek ongeveer 50.000 recepten voor onze patiënten. Ziekenhuisapotheker Jeroen Diepstraten is sinds 2013 werkzaam in Reinier de Graaf. Zijn werk is afwisselend en breder dan vaak wordt gedacht. Zo houdt Jeroen zich naast zijn aandachtsgebieden logistiek, ICT en onderzoek ook bezig met beleidszaken en schuift hij aan bij besprekingen over palliatieve en IC-patiënten. De ziekenhuisapotheek is in beweging en Jeroen legt uit wat er precies gaande is en waardoor dit komt.  

Tijd voor verandering 
“We staan op het punt van een ingrijpende verandering. Op dit moment zorgen verpleegkundigen voor het klaar zetten van medicatie voor patiënten die in ons ziekenhuis opgenomen zijn. Dit wordt komende maanden overgenomen door apothekersassistenten, wat het werk voor apothekersassistenten dynamischer maakt. Deze verschuiving heeft echter zoveel impact dat we de komende maanden acht apothekersassistenten gaan werven. Daarnaast gaan we na hoe we de medicatieverstrekking op andere manieren efficiënter kunnen inrichten. Op de Acute Opname Afdeling ben ik betrokken bij een pilot voor het doorgebruik van specifieke thuismedicatie. Dat houdt in dat sommige patiënten hun medicatie van thuis meenemen en tijdens hun ziekenhuisopname blijven gebruiken. We merken dat dit bij patiënten rust geeft en tegelijkertijd bespaart dit onze medewerkers tijd. Deze pilot voeren we in samenwerking met zorgverzekeraar DSW uit. Ik vind het interessant om hieraan mee te werken.”

Meer interactie met patiënten 
“Ondanks dit soort initiatieven merken we dat sommige patiënten toch tegen veel vragen aanlopen als het gaat om medicatiegebruik, met name ouderen. Ik zou het daarom mooi vinden als het ziekenhuis in de toekomst een polikliniek voor polyfarmacie zou openen. Hier zouden we patiënten  wegwijs kunnen maken die vijf of meer verschillende geneesmiddelen gebruiken. Bij een afdeling als oncologie wordt medicatie steeds meer maatwerk, dus medicatiegebruik wordt voor sommige patiënten ook complexer. Langzamerhand krijgen ziekenhuisapothekers mede hierdoor steeds meer contact met behandelaars en patiënten en dat vind ik een positieve ontwikkeling. Die interactie met patiënten is iets wat ik in mijn werk soms mis, dus dit draagt zeker bij aan mijn werkplezier.”