Evelien de Rijcke, diëtist

Evelien de Rijcke werkt sinds 2009 als diëtist in het Reinier de Graaf ziekenhuis. Samen met 16 andere diëtisten behandelt zij patiënten die in het ziekenhuis opgenomen zijn, de polikliniek bezoeken of naar de dagbehandeling komen. Uit onderzoek blijkt dat 15 procent van de patiënten bij opname in het ziekenhuis ondervoed is.

Risico op ondervoeding 

Evelien: “Binnen de diëtetiek hebben we zes specialisaties. Zelf werk ik voornamelijk op de afdelingen Oncologie en Gastro Enterologische chirurgie. Op verzoek van de artsen kom ik op die afdelingen  om patiënten advies te geven. Meestal is het advies dat ik geef gericht op het verbeteren van de voeding van mijn patiënt, door voornamelijk aandacht te besteden aan het binnen krijgen van voldoende eiwitten en energie.  Dat gebeurt bijvoorbeeld omdat zij een operatie of behandeling moeten ondergaan en daarvoor fit genoeg moeten zijn. Bij kwetsbare patiënten met een vergroot risico op ondervoeding worden we soms uit voorzorg ingeschakeld. De duur van de begeleiding is afhankelijk van het ziektebeeld.  Zo begeleiden we patiënten met slokdarmkanker intensief en voor langere tijd. In samenwerking met de verpleegkundig specialist van de afdeling Chirurgie organiseren we vier keer per jaar lotgenotenbijeenkomsten.  Ik vind het mooi om te zien dat we deze patiënten zo iets extra’s hebben gebracht.”

Voeding en beweging 

“Omdat voeding een belangrijke rol speelt voor patiënten, werken we samen met medewerkers van allerlei afdelingen binnen het ziekenhuis. Het komt bijvoorbeeld voor dat patiënten terminaal ziek zijn en we nauw samenwerken met verpleegkundigen die hen in hun laatste levensfase begeleiden. Dat kan best heftig zijn, maar ik vind het ook een mooi onderdeel van mijn werk. Om zo goed mogelijk te herstellen na ziekte, hebben we aandacht voor voeding en beweging tijdens ziekenhuisopname.  Ik ben er groot voorstander van dat patiënten in het ziekenhuis aan tafel eten in plaats van in bed en meer in beweging komen. Daarom werk ik ook nauw samen met onze fysiotherapeuten. Ik vind het prettig dat de lijntjes bij Reinier de Graaf kort zijn, het is gemakkelijk om collega’s op te zoeken. Dat doe ik vaak, het maakt mijn werk leuker en afwisselender.”