Erika de Gier, operatieassistente

Hoe lang werk je al voor het ziekenhuis en hoe ben je hier terecht gekomen?
“Ik ben 26 jaar geleden tot operatieassistent opgeleid in het Diaconessenhuis Voorburg. Sinds de fusie met Reinier in 1996 ben ik in dienst van dit ziekenhuis. Ik ben nu wisselend aan het werk in Voorburg of in Delft.”

Wat is de rol van jouw functie?
“De operatieassistent zorgt ervoor dat de snijdend specialist zijn of haar werk kan doen. We zorgen ervoor dat de juiste spullen klaar staan voor de operatie en zorgen ervoor dat de snijdend specialist deze op het juiste moment kan gebruiken. We verdelen daarbij het werk tussen de omloop en de instrumenterende. De omloop staat onsteriel, dus buiten de steriele omgeving direct rondom de patiënt. Hij of zij geeft operatiebenodigdheden aan de instrumenterende, die wel steriel staat. Deze instrumenterende kan namelijk niet zomaar buiten de steriele zone een verpakking openmaken. Soms werken we als assisterende, waarbij we onder meer de wond openhouden en het operatiegebied presenteren aan de snijdend specialist.”

“Elke operatieassistent is daarnaast terreindeskundige, oftewel specialist op een bepaald gebied. In mijn geval zijn dit gynaecologische ingrepen en operaties met de Da Vinci-robot. Op deze gebieden coach ik andere operatieassistenten en leid ik leerlingen op. Bij elke ingreep is in elk geval één operatieassistent als terreindeskundige op dat specifieke gebied aanwezig.”

Wat doe je zoal op een dag?
“Het verschilt elke dag weer wat ik doe en hoe druk het is. Soms staat er op een dag maar één patiënt op de operatieplanning en soms zijn het er wel tien. Daar komen nog de spoedoperaties tussendoor, dus je schema kan plotseling volledig anders zijn. Met de ene operatie ben je snel klaar, terwijl ik ook wel eens geassisteerd heb bij een operatie die bijna de hele dag duurde. Ook merk je dat het plotseling extra druk wordt als het bijvoorbeeld glad is buiten, dan komen er veel patiënten binnen voor een operatie als gevolg van een botbreuk. Ik vind deze afwisseling fijn, het houdt je scherp en maakt het werk interessant.”

Waarom is juist jouw werk belangrijk binnen het ziekenhuis?
“In de operatiekamer maken we patiënten mee op hun meest kwetsbare moment. Wij zorgen er voor dat een operatie soepel verloopt door alles goed te checken, te werken volgens protocollen en door goed te communiceren. Daarnaast zie ik het als mijn taak om patiënten zich toch veilig en op hun gemak te laten voelen op de momenten dat ze niet onder narcose zijn. Met name door de komst van alle moderne operatieapparatuur is het belangrijk om niet te vergeten dat we met mensen te maken hebben. Ik probeer dit dan ook over te brengen aan mijn leerlingen.” 

En wat is voor jou belangrijk in je werk?
“Dat is het goede contact met mijn collega’s op de OK. We zijn een min of meer gesloten afdeling binnen het ziekenhuis en zijn tijdens operaties aangewezen op elkaar. We moeten elkaar kunnen vertrouwen. Gelukkig hebben we een erg leuk team op de OK. Iedereen is bereid elkaar te helpen en te ondersteunen waar nodig. Ook vind ik het belangrijk dat er respect is in de communicatie tussen de snijdend specialist en de operatieassistent. We zijn immers een team.”

Wat is het meest opmerkelijke dat je in je loopbaan bij het ziekenhuis hebt meegemaakt?
“Als operatieassistent ben ik geregeld aanwezig bij de geboorte van kinderen met behulp van een keizersnede. Ik word dan ook wel eens herkend door mensen die me gezien hebben op de foto’s die tijdens zo’n bevalling zijn gemaakt. Zo werd ik laatst nog langs het hockeyveld aangesproken door een vrouw die vroeg of ik bij de bevalling van haar zoon aanwezig was.”

Als je Reinier in één zin mocht samenvatten wat is dat dan?
“Reinier is voor mij mijn collega’s. Zij zijn de belangrijkste reden dat ik hier al vele jaren met veel plezier naar mijn werk ga.”