Ab Aaldriks, psychiater

Ze zijn op bijna alle afdelingen van ons ziekenhuis te vinden, maar vaak is niet duidelijk wat het werk van onze drie psychiaters inhoudt. Zij worden ingeschakeld om patiënten te helpen die kampen met psychische problemen, vaak in combinatie met een lichamelijke aandoening. Zo behandelen zij suïcidale patiënten die bij de Spoedeisende Hulp binnenkomen en bieden ze ondersteuning aan alcohol- en drugsverslaafde zwangere vrouwen. Op jaarbasis hebben zij ruim 500 nieuwe consulten, waarvan de tijdsduur per consult uiteenloopt van 20 minuten tot een halve dag. Ab Aaldriks is sinds 2016 werkzaam bij Reinier de Graaf als psychiater en is daarnaast opleider. Hij licht toe wat zijn werk zo interessant maakt. 

Afwisseling 
“We bieden hier gegeneraliseerde zorg en dus behandelen we alle voorkomende psychiatrische problematiek. Dat maakt ons werk allereerst heel afwisselend. Afhankelijk van de situatie stemmen we af met medisch specialisten in het ziekenhuis, huisartsen, de GGZ, politie, rechters en de burgemeester. Bij suïcidale patiënten maken we bijvoorbeeld eerst een risico-inschatting. Als we tot de conclusie komen dat een patiënt niet naar huis gestuurd kan worden, inventariseren we de mogelijkheden van een onvrijwillige opname in een psychiatrische instelling. Achter de schermen gebeurt dus veel en elke seconde is het waard, want het resultaat is vaak zo zichtbaar en voor onze patiënten en hun omgeving zo impactvol. Omdat we een relatief platte organisatiestructuur hebben, kunnen we bovendien snel schakelen.”

Opleiding in huis
“Sinds september 2017 bieden wij de opleiding Consultatieve Psychiatrie aan voor artsen in opleiding tot specialist, zowel binnen als buiten ons ziekenhuis. Natuurlijk hebben we te maken met wet- en regelgeving ten aanzien van de opleiding, maar we kunnen er zelf vorm aan geven. Omdat ik zelf opleider ben, kan ik er veel van mijn zienswijze in kwijt. Zo vind ik het altijd cruciaal om in een zo vroeg mogelijk stadium in te grijpen. Hoe eerder ik bijvoorbeeld een twintiger kan behandelen die aan schizofrenie lijdt, hoe groter de kans is dat zo iemand op de lange termijn goed blijft functioneren. Dat geeft voldoening, zeker als je bedenkt dat bijna één op de honderd mensen lijdt aan schizofrenie. Tijdens mijn scholing maak ik graag gebruik van dit soort praktijkvoorbeelden, zodat ik deze manier van denken en werken kan overbrengen.”