Wetenschapsbureau

Het Wetenschapsbureau biedt informatie en ondersteuning aan onderzoekers uit alle disciplines voor het opzetten en uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek. We ondersteunen niet alleen medici maar ook verpleegkundigen, paramedici, managers/leidinggevenden.

Wetenschappelijke Activiteiten Commissie (WAC)

De Reinier Academie werkt nauw samen met de Wetenschappelijke Activiteiten Commissie (WAC). De WAC is de wetenschapscommissie van Reinier de Graaf. Haar taak is het fonds van de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Reinier de Graaf te beheren en wetenschappelijk onderzoek in Reinier te stimuleren. De WAC komt eenmaal per kwartaal in vergadering bijeen. Deze bijeenkomsten zijn niet openbaar.

Ondersteuning wetenschappelijk onderzoek

De Reinier Academie biedt cursussen op het gebied van statistiek, methodologie, epidemiologie en wetenschappelijk schrijven. Wil je direct een vraag stellen over ondersteuning bij je onderzoek? Bel naar 015 260 3392 of mail naar wetenschapsbureau@rdgg.nl.

Aanvragen financiële ondersteuning

Aanvragen tot financiële ondersteuning voor wetenschappelijk onderzoek kunnen worden ingediend bij het secretariaat van het WAC via wetenschapsbureau@rdgg.nl. De voorwaarden voor financiële ondersteuning door de WAC zijn dat het onderzoek niet anderszins gefinancierd kan worden, dus zogenaamd investigator initiated onderzoek. Materiaalkosten kunnen vergoed worden, personele kosten niet. De aanvraag wordt in de eerstvolgende vergadering behandeld. De WAC maakt de besluiten bekend aan de aanvrager.

De aanvraag dient de volgende elementen te bevatten: 

 • Titel, inleiding en achtergrond studie
 • Onderzoeksdoel & hypothese
 • Onderzoekspopulatie, opzet, tijdschema
 • Studieparameters, eindpunten
 • Gevraagde ondersteuning met gespecificeerd budget van het onderzoek
 • Namen en contactgegevens onderzoekers

Castor EDC

Na het aanschaffen en implementeren van Castor EDC (datamanagement voor zelf-geïnitieerde onderzoeken) gaan we bovendien ook overstappen naar Castor SMS voor de indiening van álle onderzoeken die in het RdGG verricht gaan worden. Het betreft zowel WMO-plichtig onderzoek als niet-WMO plichtig onderzoek. Castor SMS gaat Researchmanager als studie management systeem vervangen. Onderzoekers en research-ondersteuners moeten een account aanvragen in het systeem en/of via de knop "Not registered? Please sign up here.”.

Als eerste pagina komt altijd de persoonlijke profielpagina naar voren, die na de registratie éénmalig ingevuld moet worden. Alle (huidige) studies die al in Researchmanager zijn ingevoerd hoeven niet opnieuw ingevoerd te worden, medewerkers van het Wetenschapsbureau zullen hier zorg voor dragen.

 • Alle (huidige) studies die al in Researchmanager zijn ingevoerd hoeven niet opnieuw ingevoerd te worden, medewerkers van het Wetenschapsbureau zullen hier zorg voor dragen. Alle nieuw in te dienen onderzoeken graag met ingang van 1 april 2017 in Castor SMS invoeren en indienen.
 • Heb je vragen over Castor Study management systeem? Mail wetenschapsbureau@rdgg.nl.

De Reiner de Graaf Wetenschapsdag wordt jaarlijks georganiseerd door de WAC en de COC. Deze middag/avond is vooral bedoeld om onderzoekers de gelegenheid te geven hun onderzoek te presenteren. Elke Wetenschapsdag staat in het teken van een ander thema en wordt er een externe expert uitgenodigd die een lezing zal houden over dit onderwerp.

Per 2018 willen de METC ZuidwestHolland en de Commissie Medische Ethiek van het LUMC samengaan. De redenen voor samenwerking zijn:

 • Er komen strengere regels voor het beoordelen van medisch-wetenschappelijk onderzoek;
 • De nieuwe Europese regelgeving voor de beoordeling van geneesmiddelenonderzoek in oktober 2018 en voor hulpmiddelen in 2021 maken schaalvergroting noodzakelijk;
 • Binnen LUMC-Campus Den Haag zal deze samenwerking op het gebied van medisch-wetenschappelijk onderzoek nog verder geïntensiveerd worden;
 • Deze ziekenhuizen werken veel met elkaar samen.

Het doel is om een sterke METC te vormen, die snel kan werken, een hoog deskundigheidsniveau heeft, een raakvlak heeft met de aangesloten ziekenhuizen en dat de laagdrempeligheid voor onderzoekers blijft bestaan.

Kenniscentrum

In het Kenniscentrum is een schat aan wetenschappelijk informatie te vinden.

Reinier Research

Reinier Research is het wetenschappelijk tijdschrift van Reinier de Graaf. Lees hieronder het laatste nummer.