Medische opleidingen

De afdeling Medische Opleidingen van de Reinier Academie ondersteunt 20 medisch-specialistische opleidingen (of daaraan verwante opleidingen) die door het Reinier de Graaf worden verzorgd. Daarbij horen ook opleidingen voor physician assistants (PA), verpleegkundig specialisten (VS) en co-schappen in meer dan 10 disciplines (basisopleiding geneeskunde).

Topklinische patiëntenzorg, opleiding, onderwijs, onderzoek en innovatie zijn belangrijke speerpunten. Patiëntvriendelijkheid, patiëntgerichtheid en patiëntveiligheid staan bij Reinier de Graaf (en dus ook bij de vakgroepen) hoog in het vaandel. Reinier de Graaf biedt coassistentschappen in 13 vakgebieden. Het gaat hier zowel om reguliere coschappen als keuze-coschappen en semi-arts-stages. Reinier de Graaf werkt samen met het ErasmusMC en het LUMC en incidenteel met andere UMC’s.

Anesthesiologie
Cardiologie
Dermatologie
Geriatrie/specialist ouderengeneeskunde
Gynaecologie & Obstetrie
Heelkunde
Huisartsgeneeskunde
Interne Geneeskunde
Kinderallergologie
Kindergeneeskunde
Klinische Chemie
KNO
MDL
Medische Immunologie
Medische Microbiologie
Medische Psychologie
Neurologie
Orthopedie
Pathologie
Revalidatiegeneeskunde
Spoedeisende Geneeskunde
Ziekenhuisfarmacie

Co-assistent

Reinier de Graaf biedt coassistentschappen in 13 vakgebieden.

AIOS & ANIOS

COC

De Centrale Opleidingscommissie (COC) is belast met het toezicht op de kwaliteit van de medische (vervolg) opleidingen.

Opleidingsetalage

De Opleidingsetalage is een website die informatie biedt over de medisch specialistische vervolgopleiding en welke opleidingen en stages landeijk beschikbaar zijn.

Disciplineoverstijgend

Reinier de Graaf biedt een disciplineoverstijdend onderwijsprogramma aan.