De Reinier Academie

Alle topklinische ziekenhuizen in Nederland dienen te beschikken over een ‘academie’ of ‘leerhuis’, een centrale afdeling waarin professionals werkzaam zijn die gespecialiseerd zijn in het geven van onderwijs en het begeleiden van studenten. In ons ziekenhuis kennen wij de Reinier Academie die afdelingen en vakgroepen van ons ziekenhuis ondersteunt om het leren in de praktijk optimaal te laten verlopen. Tevens wordt van hieruit deskundigheid geboden bij het doen van wetenschappelijk onderzoek. Onze Reinier Academie biedt ook vakinhoudelijke scholing aan, evenals training en coaching op het vlak van persoonlijke ontwikkeling. Tot slot zijn hier faciliteiten aanwezig, zoals een ‘kenniscentrum’ (bibliotheekfunctie), e-learning en praktijkoefenruimten (skillslab).  

Met dit alles leveren we een belangrijke bijdrage om de noodzakelijke kennis en vaardigheden van de professional op peil te houden. Het uiteindelijke doel is om nog betere patiëntenzorg te kunnen bieden.  

De Reinier Academie is er in beginsel voor iedereen en richt zich in het bijzonder op medewerkers (in opleiding) van het eigen ziekenhuis, studenten en stagiaires, voor met name:

- Medische (vervolg)opleidingen
- Verpleegkundige (vervolg)opleidingen
- Medisch ondersteunende opleidingen
- Wetenschap
- Vakinhoudelijke bij- en nascholing
- Persoonlijke ontwikkeling

Contactinformatie

Reinier Academie: academie@rdgg.nl 
015 260 3668

Medische opleidingen: 
medischeopleidingen@rdgg.nl
015 260 3398

Coassistenten: coassistenten@rdgg.nl 
015 260 3398

Wetenschap: wetenschapsbureau@rdgg.nl 
015 260 4101

Kenniscentrum: bibliotheek@rdgg.nl 
015 260 4482

Stagebureau:
stage@rdgg.nl
015 260 3982

Leerwerktrajecten