De Reinier Academie

Alle topklinische ziekenhuizen in Nederland dienen te beschikken over een ‘academie’ of ‘leerhuis’, een centrale afdeling waarin professionals werkzaam zijn die gespecialiseerd zijn in het geven van onderwijs en het begeleiden van studenten. In ons ziekenhuis kennen wij de Reinier Academie die afdelingen en vakgroepen van ons ziekenhuis ondersteunt om het leren in de praktijk optimaal te laten verlopen. Tevens wordt van hieruit deskundigheid geboden bij het doen van wetenschappelijk onderzoek. Onze Reinier Academie biedt ook vakinhoudelijke scholing aan, evenals training en coaching op het vlak van persoonlijke ontwikkeling. Tot slot zijn hier faciliteiten aanwezig, zoals een ‘kenniscentrum’ (bibliotheekfunctie), e-learning en praktijkoefenruimten (skillslab).  

Met dit alles leveren we een belangrijke bijdrage om de noodzakelijke kennis en vaardigheden van de professional op peil te houden. Het uiteindelijke doel is om nog betere patiëntenzorg te kunnen bieden.  

De Reinier Academie is er in beginsel voor iedereen en richt zich in het bijzonder op medewerkers (in opleiding) van het eigen ziekenhuis, studenten en stagiaires, voor met name:

- Medische (vervolg)opleidingen
- Verpleegkundige (vervolg)opleidingen
- Medisch ondersteunende opleidingen
- Wetenschap
- Vakinhoudelijke bij- en nascholing 
- Persoonlijke ontwikkeling

Medische opleidingen

Wetenschapsbureau

Kenniscentrum

Ben jij AIOS, ANIOS,
coassistent, PA of VS?
Houd je je bezig met
wetenschappelijk onderzoek?
Op zoek naar
wetenschappelijke literatuur?

Wie zijn wij?

 

Ward Posthuma
Decaan 015-2603109 e.posthuma@rdgg.nl

Geke Blok
Manager 015-2603583 g.blok@rdgg.nl

Irma Maas
Managementassistent 015-2603398 i.maas@rdgg.nl

Tanja Baselmans
Secretaresse 015-2604101 t.baselmans@rdgg.nl

Margreet Kerkmeer
Wetenschappelijk medewerker 015-2603392 m.kerkmeer@rdgg.nl

Carolien Haazer
Klinisch epidemioloog 015-2603860 c.haazer@rdgg.nl

Simeon van Tongeren
Onderwijskundig adviseur 015-2603417 s.vantongeren@rdgg.nl

Jozé Arkesteijn
Informatiespecialist 015-2604482 j.arkesteijn@rdgg.nl

Daphne Wijffels
Journalistieke werkzaamheden, docent Engels & Webredactie 015-2603642 wijffels@rdgg.nl

Wat doet de Reinier Academie nog meer?

  • 4x per jaar Uitgave van het Wetenschappelijk tijdschrift Reinier Research.
    Meer weten? Wil je een exemplaar ontvangen of wil je een bijdrage leveren?
    Mail ons via i.maas@rdgg.nl
     
  • Organiseren van scenariotrainingen. De scenariotrainingen worden vanaf medio mei 2016 gevolgd door de artsen, verpleegkundigen en andere zorgverleners die kunnen worden geconfronteerd met midden- en hoog-risicovolle situaties. Denk aan de medisch specialisten en verpleegkundigen op de Intensive Care en de Spoedeisende Hulp, maar ook aan artsen en medewerkers binnen de afdeling Gynaecologie (waaronder verloskunde), de acute opnameafdeling en Kindergeneeskunde. Meer weten?