Wacht-en toegangstijden

De wacht- en toegangstijden zijn donderdag 23 maart geactualiseerd

Toelichting

Hoe lang duurt het voordat u voor een eerste afspraak op een polikliniek of voor een behandeling op de OK of polikliniek terecht kunt?
 U kunt kijken naar de

 • Toegangstijd polikliniek
 • Wachttijd behandeling
 • Toegangstijd Diagnostiek

Let op!
De wacht- en toegangstijd  betreft een indicatie en kan per arts kan variëren. Zo kan de wacht- en toegangstijd langer zijn, omdat u voorkeur heeft voor een bepaalde arts, maar ook korter. Spoedgevallen gaan altijd voor.

Toegangstijd polikliniek

U ziet de toegangstijd in weken tot een eerste afspraak mogelijkheid op de polikliniek. De toegangstijd wordt getoond per locatie waar het Reinier de Graaf polikliniek houdt.

Wachttijd behandeling

U ziet de doorloop in weken. Daar bedoelen we het aantal weken die achteraf gemeten (“gewacht”) zijn vanaf het eerste polikliniek bezoek tot de dag van behandeling.

Toegangstijd Diagnostiek

De toegangstijd voor diagnostiek wordt weergegeven in weken (én in dagen). Dit is het aantal weken dat ligt tussen de dag waarop u een afspraak maakt en de dag dat u die afspraak ook daadwerkelijk heeft. Het betreft een indicatie: dat betekent dat de wachttijd in de praktijk ook iets langer of korter kan zijn.  Indien een snellere behandeling voor u noodzakelijk is,  kan uw huisarts een snellere afspraak aanvragen.

Wachttijden

Delft Naaldwijk Voorburg Ypenburg

Locaties

 • Reinier de Graafweg 5
  2625 AD Delft
  (015) 260 30 60
  Meer info
 • Middel Broekweg 2a
  2671 ME Naaldwijk
  (0174) 63 77 00
  Meer info
 • Fonteynenburghlaan 5
  2275 CX Voorburg
  (070) 340 11 00
  Meer info
 • Kiekendiefstraat 17
  2496 RP Den Haag
  (015) 270 68 00
  Meer info

Suggesties?