Ziekenhuisfarmacie

Sommige medicatie wordt vanaf 1 januari 2016 thuis bezorgd door Alcura apotheek, andere is beschikbaar via de poli-apotheek in het Reinier de Graaf Gasthuis in Delft.

De beëindiging van de samenwerking met ZHAS per 1 januari 2016 heeft consequenties voor medicatieverstrekking aan enkele patiëntengroepen.
Een aantal medicijnen zal vanaf 1 januari 2016 op uw adres worden afgeleverd door Alcura apotheek. Van twee specialismen zal de medicatie verkrijgbaar zijn via de poli-apotheek in de centrale hal van het Reinier de Graaf Gasthuis in Delft. En medicatie rond IVF of IUI wordt verstrekt in het fertiliteitscentrum in Voorburg en via de poli-apotheek in de centrale hal van het Reinier de Graaf Gasthuis in Delft.

Raadpleeg de medicatie-tabel of deze wijzing consequenties voor u heeft:

Specialisme Medicatie Distributie
Reumatologie TNF-alfa remmer Alcura bezorgt
MDL TNF-alfa remmer Alcura bezorgt
Dermatologie TNF-alfa remmer Alcura bezorgt
Inwendige geneeskunde Groeihormonen Alcura bezorgt
Kindergeneeskunde Groeihormonen Alcura bezorgt
Oncologie tabletten/capsules voor uw oncologische/hematologische aandoening Via poli-apotheek Delft, eventueel thuis bezorgd
Longgeneeskunde tabletten/capsules voor uw oncologische aandoening Via poli-apotheek Delft, eventueel thuis bezorgd
IVF* Medicatie rondom IVF of IUI-behandeling Fertiliteitscentrum Voorburg en via poli-apotheek Delft

* Toelichting bij IVF Vanaf 4 januari 2016 wordt het startpakket geleverd op het fertiliteitscentrum. Mocht u tussentijds medicijnen tekort komen/nodig hebben, kunt u altijd, dus ook in de avonden en weekenden, terecht met een recept in de poli-apotheek van het Reinier de Graaf Gasthuis in Delft. Deze apotheek vindt u bij binnenkomst aan de linker kant.

Levering door Alcura apotheek

Alcura apotheek levert de geneesmiddelen bij u thuis of op een alternatieve afleverlocatie af. In overleg met u wordt daarvoor een geschikt moment en een geschikte afleverlocatie gezocht. De Alcura apotheek zal hiervoor telefonisch contact met u opnemen.

Levering door poli-apotheek

De poli-aptoheek is gevestigd in de centrale hal van het Reinier de Graaf ziekenhuis in Delft. De levering zal zoveel mogelijk worden gekoppeld aan uw polikliniek bezoek in het ziekenhuis. Als het nodig is,  kan deze medicatie ook thuis worden bezorgd.

Alcura apotheek
www.alcura-health.nl
email: zvz@alcura-health.nl
tel: 088-1040195
Bereikbaar: 08:00 – 20:00 uur
 
Poli-apotheek
www.poliapotheekreinierdegraaf.nl  

Tel: 015-2125760    
Werktijden: 08:00 – 18:00 uur

 Ziekenhuisfarmacie

De ziekenhuisfarmacie wordt beoefend voor het ziekenhuis en enkele andere intramurale instellingen in de regio. De ziekenhuisfarmacie is een BIG geregistreerde specialisatie van het apothekersvak. Vier geregistreerde ziekenhuisapothekers en twee ziekenhuisapothekers in opleiding vormen de vakgroep ziekenhuisfarmacie. De afdeling zelf kent in totaal circa 40 medewerkers.

De ziekenhuisfarmacie adviseert de specialisten en huisartsen in zake de farmacotherapie en geneesmiddelspiegels, de farmaceutische en toxicologische analyse, en de bereiding van geneesmiddelen, voornamelijk in die gevallen, waarin de farmaceutische industrie deze niet kan leveren.

De ziekenhuisapotheek is gevestigd in het SSDZ gebouw. De geneesmiddelendistributie wordt in toenemende mate geregeld via satellietapotheken ten behoeve van het nauwe contact met de voorschrijver en de afdeling.

Meer weten over geneesmiddelen?

FTTO
De ziekenhuisapotheek participeert in het Farmacotherapeutisch Transmuraal Overleg, waarin huisartsen, apothekers en specialisten knelpunten in de farmacotherapie samen aanpakken. Het doel: kwaliteitsverbetering en betere collegiale samenwerking door regionale afstemming van het geneesmiddelenbeleid.

 

Specialisten

Suggesties?

Moeder en Kindcentrum