Scholing en symposia

Scholing

Er worden door de wondconsulenten verschillende scholingen georganiseerd voor verzorgenden en verpleegkundigen van zowel het Reinier de Graaf ziekenhuis, als organisaties waarmee we samenwerken. Er worden digitale lesprogramma’s aangeboden waaraan een terugkommiddag is gekoppeld. Hierin wordt de les mondeling toegelicht. Na het volgen hiervan krijgt de deelnemer een certificaat. De scholing die wordt aangeboden bestaat onder meer uit de basiswondzorg, het observeren en registreren van wondzorg en een aparte scholing voor elk soort wond. Ook voor bepaalde handelingen wordt scholing gegeven, zoals het aanleggen van VAC-therapie en het uitvoeren van ambulante compressietherapie.

Symposium

Het WEC organiseert eenmaal per jaar een gratis symposium in het Reinier de Graaf ziekenhuis voor verzorgenden en verpleegkundigen, aandachtsverpleegkundigen, huisartsen, specialisten en ieder ander die met wondzorg te maken krijgt. Dit, altijd goed bezochte, symposium heeft elk jaar een ander onderwerp. Er wordt door verschillende professionals een presentatie gegeven en bezoekers kunnen stands bezoeken waar producten worden gepresenteerd door firma's.