Spoedeisende hulp

Voor spoedeisende hulp kunt u zeven dagen per week, 24 uur per dag terecht bij de afdeling Spoedeisende Hulp. Een team van Spoedeisende Hulpartsen (SEH-artsen KNMG) en Spoedeisende Hulpverpleegkundigen staat hier voor u klaar, evenals gastvrouwen- en heren.

Naar de huisarts

Wanneer u medische hulp nodig heeft, adviseren wij u telefonisch contact op te nemen met uw eigen huisarts. Buiten kantooruren en in het weekend kunt u alleen voor spoedeisende gevallen bellen naar de Huisartsenpost Delft (015) 251 19 30 of naar de Huisartsenpost Westland (0174) 63 87 38. Zie ook www.huisartsenpostdelft.nl en www.huisartsenpostwestland.nl
De Huisartsenpost en de Spoedeisende Hulp van Reinier de Graaf vormen samen de Spoedpost zodat u altijd de meeste passende zorg krijgt. U vindt de ingang van de Spoedpost direct naast de ingang van het ziekenhuis.

Spoedeisende Hulp

Als u echt met spoed hulp nodig hebt, kunt u rechtstreeks (dus zonder verwijzing van de huisarts of de Huisartsenpost bij de SEH terecht. Hierbij moet u denken aan:
• acuut letsel ten gevolge van een ongeval;
• acute hartklachten of benauwdheid;
• klachten die te ernstig zijn om het spreekuur van een huisarts af te wachten.

Triage

Op de SEH werken wij volgens het principe van triage. Dit is een beoordelingssysteem waarmee we patiënten rangschikken naar de ernst van de klacht of het letsel. U wordt in volgorde van (meeste) spoed geholpen. Met andere woorden: het is dus niet automatisch zo dat wie het eerst komt het eerst geholpen wordt. Iedere patiënt wordt binnen 10 minuten gezien op de triagekamer. Hier beoordeelt een SEH-verpleegkundige de ernst van de verwonding(en) en wordt als dat nodig is pijnbestrijding gegeven. Het kan zijn dat u doorgestuurd wordt naar een andere behandelkamer of dat een röntgenfoto nodig is. Vervolgens – allemaal afhankelijk van de ernst van uw aandoening – wordt u snel door de SEH-arts beoordeeld en behandeld.

Eerste Hart Hulp

In een acute situatie komt u terecht op de Spoedeisende Hulp in het ziekenhuis. De acute zorg is in Reinier de Graaf onderverdeeld in de Spoedeisende Hulp en de Eerste Hart Hulp (EHH). De Eerste Hart Hulp is direct naast de Spoedeisende Hulp gevestigd en is speciaal voor patiënten met acute hartklachten als pijn op de borst, ritmestoornissen en/of kortademigheid.

U wordt bij binnenkomst in het ziekenhuis onderzocht door een SpoedEisendeHulp-verpleegkundige en SpoedEisendeHulp-arts, zodat duidelijk wordt of er inderdaad sprake is van hartproblemen. Indien dit het geval is komt u op de Eerste Hart Hulp. Uw bloeddruk en hartritme wordt bewaakt, er wordt bloed afgenomen en indien nodig wordt er röntgen- of ander onderzoek verricht. Dankzij een nieuwe, snellere meting van het hartenzym Troponine-2 kunt u, indien nodig binnen twee uur in plaats van de gebruikelijke zes uur, starten met een fietsproef (inspanningsonderzoek). Na afloop van de onderzoeken volgt de diagnose. Het kan zijn dat u met ontslag kan, eventueel met een polikliniekafspraak of terugverwijzing naar uw huisarts. Als u moet blijven, wordt u opgenomen op de hartbewaking (CCU) of afdeling Cardiologie.

Specialisten

Folders (in PDF)