Revalidatiegeneeskunde

Door een aangeboren afwijking, ziekte of ongeval kunnen tijdelijk of blijvend beperkingen ontstaan in uw functioneren. Bijvoorbeeld beperkingen bij het lopen, spreken, in de zelfverzorging of in het denken. Mensen die deze problemen ondervinden, kunnen terecht bij de polikliniek revalidatiegeneeskunde. Het doel van de revalidatie is het voorkomen of verminderen van de beperkingen in het dagelijkse leven, waardoor u optimaal kunt functioneren.

Polikliniek

Voor een eerste bezoek heeft u een verwijzing nodig van uw huisarts of behandelend specialist. De polikliniek bevindt zich op de eerste etage van het Reinier de Graaf Gasthuis Delft. Een eerste polibezoek duurt gemiddeld 40 minuten.

Tijdens dit bezoek worden de problemen en ervaren beperkingen in kaart gebracht en wordt er lichamelijk onderzoek verricht. Als het nodig is, vindt er een aanvullend onderzoek plaats. Na de eerste afspraak wordt samen met u (en indien van toepassing samen met uw kind),  een behandelplan opgesteld. Dit kan betekenen dat u doorverwezen wordt voor poliklinische revalidatiebehandeling naar het revalidatiecentrum (Sophia Revalidatie Delft) of naar een therapeut bij u in de buurt. Ook kan het zijn dat Fysiotherapie wordt geadviseerd of Ergotherapie.

Speciale spreekuren

De revalidatieartsen werken poliklinisch samen met andere (medisch) specialisten binnen de volgende spreekuren:

 • CVA nazorg polikliniek
  Voor mensen die een beroerte hebben gehad, heeft Reinier de Graaf de nazorgpoli. Omdat na het herstel van hersenbloeding of herseninfarct complexe problemen kunnen ontstaan, is goede nazorg heel belangrijk. Het gaat dan bijvoorbeeld om problemen met het gedrag  en/of op cognitief emotioneel gebied.Neurologen, neuropsychologen, revalidatieartsen en CVA-verpleegkundigen werken nauw samen op de CVA-nazorgpoli.
 • Diabetische voeten polikliniek
 • Dystrofie polikliniek
  Reinier de Graaf heeft voor patiënten met dystrofie of CRPS (Complex Regionaal Pijn Syndroom) een speciaal spreekuur. Dystrofie is een aandoening die kan ontstaan na bijvoorbeeld een operatie aan een arm of been. Klein letsel, zoals een kneuzing van de hand, kan al een vorm van CRPS veroorzaken. Het spreekuur vindt plaats op de pijnpolikliniek samen met de anesthesist, orthopedisch chirurg en de revalidatiearts.
 • Technisch spreekuur -  Kinderpolikliniek, Poli Ontwikkelings Achterstand
  Op dinsdag- en vrijdagochtend is er spreekuur door de kinderrevalidatiearts. Schoolgaande kinderen worden meestal op vrijdag uitgenodigd. Tijdens het spreekuur op dinsdag is er de mogelijkheid tot een carrousel-spreekuur, waar de kinderen achtereenvolgens gezien kunnen worden door een kinderrevalidatiearts, kinderarts, kinderneuroloog en een klinisch geneticus. Hierna vinden de bespreking en het advies plaats. Bij twijfel over de ontwikkeling van zeer jonge kinderen, ook op babyleeftijd, kan een kind in een vroeg stadium al gezien worden door de kinderrevalidatiearts. Er kan verwezen worden naar het screenteam voor 0-4 jarigen, waarna een behandelplan wordt opgesteld en/of advies wordt gegeven. Behandeling kan plaatsvinden in het revalidatiecentrum of bij eerstelijns therapeuten. Nauw overleg vindt plaats met de eerstelijns fysiotherapeut of logopedist. Het kind wordt dan regelmatig op de polikliniek bij Sophia Revalidatie gezien.
 • Orthopedisch schoenenspreekuur
 • Rugpolikliniek
  Op de rugpolikliniek worden patiënten gezien met langer bestaande rugklachten. Patiënten worden gezien door de neuroloog of de revalidatiearts. U kunt met een verwijzing van de huisarts een afspraak maken via de polikliniek neurologie of revalidatiegeneeskunde. Het spreekuur vindt plaats op de polikliniek neurologie in Diaconessenhuis Voorburg.
 • Spasticiteitsspreekuur
 • Valpolikliniek
  Op de valpolikliniek wordt onderzoek gedaan door de revalidatiearts, klinisch geriater en de fysiotherapeut naar de mogelijke oorzaken van veelvuldig vallen. Een val kan lichamelijke problemen veroorzaken (zoals een gebroken heup) maar ook psychische problemen. Een val kan u angstig maken, waardoor u misschien minder gaat bewegen. Dat maakt de kans om te vallen juist groter. Samen met u wordt een plan gemaakt om het vallen in de toekomst te voorkomen of beperken.

Specialisten

Afspraak maken

015 - 260 39 99

Op werkdagen

Wachttijd

Delft

7 weken

Naaldwijk

4 weken

Voorburg

3 weken

Ypenburg

N.v.t.

Wegwijzer

 • Delft Polikliniek, 1e verdieping gang D
 • Naaldwijk -
 • Voorburg 1e verdieping
 • Ypenburg -

Folders (in PDF)