Wanneer kom ik in aanmerking voor protonenbestraling?

Protonentherapie wordt alleen ingezet bij de behandeling van indicaties waarvan we weten dat protonentherapie een significant voordeel kan hebben ten opzichte van conventionele therapie. Het College voor Zorgverzekeringen heeft de overheid in november 2011 geadviseerd om in eerste instantie de volgende indicatiegebieden in aanmerking te laten komen voor protonentherapie: intra-oculaire tumoren (oog), longtumoren, chordomen/chondrosarcomen (schedelbasis), hoofd-hals tumoren, mammacarcinoom, longcarcinoom en prostaatcarcinoom. Per patiënt wordt eerst nauwgezet bekeken of protonentherapie een voordeel biedt ten opzichte van conventionele therapie: dit is niet per definitie het geval.

Afspraak maken

015 - 260 41 30 

Op werkdagen van
8.00 tot 16.30 uur.