Bestraling

Bij de afdeling Radiotherapie staat patiëntveiligheid voorop. De radiotherapeut bepaalt de bestralingsplek en de dosis. Hoe lang de bestraling per keer duurt, stelt de radiotherapeutisch laborant vast via een computerprogramma. Achter de schermen controleren zowel de radiotherapeut als de klinisch fysicus het behandelplan. Continue kwaliteitsmetingen waarborgen de stralingsveiligheid van de apparatuur. De klinisch fysici zien toe op de naleving van alle voorschriften om veilig met straling en apparatuur om te gaan. U kunt door middel van onderstaande checklist ook zelf een steentje bijdragen aan een veilige behandeling.

Voorbereiding 

De voorbereiding bestaat uit:

  • Een gesprek met de radiotherapeut. Deze informeert naar uw ziektegeschiedenis, medicatie en persoonlijke omstandigheden. Daarnaast bespreekt de radiotherapeut het behandelplan en de te verwachtten bijwerkingen met u.
  • Het maken van een CT-scan en in sommige gevallen ook een MRI-onderzoek, om de locatie van de tumor nader te bepalen.  
  • Het maken van een kunststof masker met gaatjes (Mouldroom) als er sprake is van een hals of hoofdtumor. Het masker zorgt ervoor dat u tijdens de bestraling zo stil mogelijk ligt. Het geeft geen hinder bij het ademen en de straling gaat er gewoon doorheen.
  • Het bepalen van de sterkte en richting van de stralenbundels en bestralingstijd. Dit gebeurt per computer met een nacontrole door de radiotherapeut  en klinisch fysicus. U hoeft hier niet bij aanwezig te zijn.
  • Na afronding van alle voorbereidingen plant de afdeling alle bestralingssessies in. Deze zijn verdeeld over meerdere dagen of weken.

Laserlijnen en tatoeagemarkeringen

Tijdens elke behandeling positioneert de radiotherapeutisch laborant u exact op dezelfde manier als bij de voorbereidende onderzoeken. Dit gebeurt met behulp van laserlijnen en tatoeagemarkeringen. Tijdens de bestraling bent u alleen in de bestralingsruimte. De radiotherapeutisch laboranten zitten echter vlakbij en kunnen u zien en horen. De bestraling vindt vanuit verschillende richtingen plaats, duurt slechts enkele minuten en is pijnloos. U wordt er niet radioactief van. Het aantal behandelingen zegt niets over de ernst van de kwaal.