Radiotherapie

Radiotherapie, oftewel bestraling, past de medisch specialist vaak toe als er sprake is van een kwaadaardige tumor of de operatieve verwijdering hiervan. Radiotherapie remt de deling van (eventueel achtergebleven) kwaadaardige cellen of vernietigt ze helemaal. Een niet te opereren tumor kan hierdoor in omvang afnemen of zelfs helemaal verdwijnen. Soms vindt de behandeling plaats in combinatie met chemo- of hormoontherapie. De afdeling Radiotherapie van Reinier de Graaf heeft twee lineaire versnellers. Dit zijn de apparaten die een stralenbundel van sterke röntgenstralen produceren waarmee de radiotherapeutisch laboranten patiënten uitwendig bestralen. De straling beperkt zich tot het te behandelen gebied en heeft dus geen effect op de rest van het lichaam. Wel kunnen bijwerkingen optreden. De radiotherapeut bepaalt in overleg met de behandelend arts of en hoe radiotherapie wordt toegepast. De behandelend medisch specialist meldt u bij de afdeling aan. U ontvangt schriftelijk of telefonisch een afspraakbevestiging.

Bestraling goedaardige aandoeningen

Radiotherapie kan ook een doeltreffende aanpak zijn van de goedaardige aandoeningen hielspoor, achillespeesontsteking, de ziektes Dupuytren, Ledderhose en Graves. Met een veilige, lage dosis stopt deze therapie het chronisch ontstekingsproces of is het mogelijk de functie van sommige cellen geheel of gedeeltelijk uit te schakelen. Hierdoor verminderen of verdwijnen pijnklachten bij ontstekingsgerelateerde aandoeningen. Het risico op hand- en voetmisvorming daalt bij de ziektes Dupuytren en Ledderhose, overmatige speekselvorming neemt af bij de ziekte van Parkinson en de oogstand normaliseert bij de schildklieraandoening Graves. De radiotherapeuten-oncologen van Reinier de Graaf zijn de enigen in de regio Haaglanden die deze behandeling uitvoeren. Voor de behandeling van goedaardige aandoeningen bent u ten minste 40 jaar en heeft u een verwijzing van uw huisarts nodig. Een hielspoor moet voorafgaand aan de verwijzing aangetoond zijn op een röntgenfoto.

Het bestralen van de aandoeningen Dupuytren, Ledderhose en hielspoor wordt vaak niet door de zorgverzekeraars vergoed. Het Reinier de Graaf ziekenhuis kan hier geen invloed op uitoefenen. Om in aanmerking te komen voor behandeling dient deze door uzelf vooraf betaald te worden. Na aanmelding ontvangt u schriftelijk informatie, met daarin ook de kosten per behandeling.

Gezamenlijke afdeling Radiotherapie

Reinier de Graaf en het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) vormen één afdeling Radiotherapie die op beide locaties functioneert. Door deze samenwerkingsvorm, die uniek is in Nederland, wordt optimaal gebruikgemaakt van elkaars expertise en is de zorgkwaliteit nog hoger. De beide ziekenhuizen gebruiken identieke bestralingsapparatuur, gezamenlijke protocollen en softwareprogramma's voor bijvoorbeeld het maken van patiëntenafspraken en bestralingsplannen.

Specialismen

In Reinier de Graaf behandelt de afdeling Radiotherapie vooral patiënten met borst-, long-, slokdarm-, rectum- en prostaattumoren. Het LUMC behandelt daarnaast ook gynaecologische tumoren, tumoren in het KNO-gebied en zeldzame kankersoorten zoals sarcomen. Het LUMC heeft eveneens een unit voor inwendige bestraling.

Gratis parkeren gedurende uw bestralingsperiode

Bij uw eerste bezoek aan de afdeling parkeert u op de reguliere bezoekersparkeerplaats. Vanaf uw eerste bestraling kunt u gebruikmaken van de speciale parkeerplaats aan de achterzijde van het ziekenhuis. Na het eerste consult en de voorbereidende CT-scan krijgt u een pasje waarmee u langs de slagboom komt die toegang geeft tot deze parkeerplaats. Met dit pasje opent u ook de toegangsdeur aan de achterzijde, waardoor u via een kortere route op de afdeling Radiotherapie komt.

Bestraling

Bij de afdeling Radiotherapie staat patiëntveiligheid voorop. De radiotherapeut bepaalt de bestralingsplek en de dosis. Hoe lang de bestraling per keer duurt, stelt de radiotherapeutisch laborant vast via een computerprogramma. Achter de schermen controleren zowel de radiotherapeut als de klinisch fysicus het behandelplan. Continue kwaliteitsmetingen waarborgen de stralingsveiligheid van de apparatuur. De klinisch fysici zien toe op de naleving van alle voorschriften om veilig met straling en apparatuur om te gaan. Lees verder voor de checklist hoe u zelf een steentje bij kunt dragen aan een veilige behandeling.

Hartbesparende bestraling linkerborst

De afdeling Radiotherapie van Reinier de Graaf bestraalt alle vrouwen die worden behandeld voor een kwaadaardige tumor in de linkerborst met een techniek die het hart zoveel mogelijk spaart. Lees hier meer over deze behandeling.

Specialisten

Afspraak maken

015 - 260 41 30 

Op werkdagen van
8.00 tot 16.30 uur.

Wegwijzer

  • Delft Begane grond gang J
  • Naaldwijk N.v.t.
  • Voorburg N.v.t.
  • Ypenburg N.v.t.

Folders (in PDF)