Radiologische beelden opvragen

Beelden van radiologische onderzoeken van alle locaties van Reinier de Graaf worden centraal digitaal gearchiveerd. Dit betekent dat kopieën van de beelden uitsluitend op een cd-rom kunnen worden verstrekt. Op de cd-rom wordt een leesprogramma meegebrand dat uw computer in staat stelt de bestanden te openen en de beelden te bekijken. Er kunnen beelden van meerdere onderzoeken op één cd-rom worden gebrand. Bij zeer omvangrijke onderzoeken (bijvoorbeeld MRI-onderzoeken) kan het zijn dat deze onderzoeken op meerdere cd-roms moeten worden gebrand.

Procedure

Een aanvraag voor het branden van de cd-rom met radiologische beelden kunt u elke werkdag tussen 08.30 en 16.30 uur telefonisch doen door te bellen met 015 - 260 39 91 of aan de balie van Radiologie van alle locaties. Na 2 werkdagen kunt u de cd-rom ophalen. De cd-rom wordt u niet toegezonden. Bij het ophalen van de cd-rom moet u zich kunnen legitimeren met een legitimatiebewijs (paspoort, identiteitskaart, rijbewijs). 

U kunt ook iemand machtigen om de cd-rom op te vragen of in te zien. Dat kan met een machtigingsbrief met daarin naam, geboortedatum en adres. Ook moet de naam van de gemachtigde in de brief worden vermeld. De machtiging moet zijn voorzien van de handtekening en een kopie legitimatiebewijs van de patiënt. De gemachtigde moet bij het ophalen van de cd-rom ook een legitimatiebewijs meenemen. Voor externe instellingen moet altijd een machtiging van de patiënt (en/of verzorger) aanwezig zijn alvorens de cd naar de externe instelling wordt verzonden.

Vragen 

Heeft u vragen, neem dan contact op met de Radiologie via telefoonnummer 015 - 260 39 91.

Afspraak maken

Op werkdagen 015 – 260 39 91

Wachttijden