Geheugenpolikliniek

Bij het ouder worden kan er achteruitgang optreden van het geheugen en/of van andere hersenfuncties. Zo kunnen mensen problemen krijgen met zelfzorg en overzicht van financiën, moeite met het juist innemen van de medicatie, woordvindproblemen of problemen bij het bedienen van apparaten. Het aanleren van nieuwe dingen kan moeilijker gaan en soms is er ook sprake van verandering in gedrag, met bijvoorbeeld verlies aan initiatief en somberheid. Het is dan de vraag of deze veranderingen een gevolg zijn van normale veroudering, psychiatrische problematiek, een beginnende dementie of een andere onderliggende ziekte.

Tijdens een overleg van het geheugenteam, waarbij geriaters, neurologen, neuropsychologen en verpleegkundig specialisten aanwezig zijn, wordt de aanmelding van de huisarts bekeken. Afhankelijk van de beschreven klachten wordt dan besloten of een patiënt gezien wordt op de geheugenpoli van de neuroloog of de geriater. Oudere patiënten, die tevens al bekend zijn met meerdere aandoeningen en veel medicatie gebruiken, worden meestal gezien op de polikliniek geriatrie. Relatief jongere patiënten met weinig andere problematiek en met name met klachten die in korte tijd zijn ontstaan, worden gezien op de polikliniek neurologie.

Zowel door de geriater als de neuroloog wordt beoordeeld of, naast een uitgebreid gesprek en lichamelijk onderzoek, een neuropsychologisch onderzoek en een scan van de hersenen nodig zijn. Indien deze onderzoeken worden verricht, worden de uitslagen eerst besproken in het geheugenteam en aansluitend volgt een nieuwe, poliklinische afspraak met de patient om de diagnose en het verdere beleid te bespreken.

De huisarts of een andere medisch specialist kan u bij een of meerdere van bovenstaande klachten verwijzen naar de geheugenpoli.

Zie voor meer informatie de folder.

Afspraak maken

(015) 260 50 40

Op werkdagen van 08.30 - 17.00 uur.