Neuropsychologie

De medische psychologie biedt psychologische zorg aan binnen de medische zorg. Het gaat om psychodiagnostiek en psychologische behandeling als aanvulling op de medische zorg voor volwassenen, ouderen en kinderen. Zo nodig denkt de medische psychologie mee over een verwijzing. De medische psychologie wordt onder andere betrokken bij chronische ziektes, onverklaarde lichamelijke klachten, psychische problemen als gevolg van een lichamelijke aandoening, hersenaandoeningen en aandoeningen bij kinderen.

De neuropsychologie is een deelspecialisme van de afdeling Psychiatrie en Medische Psychologie. De neuropsychologie richt zich op het functioneren van het brein. Door onder andere hersenletsel, een dementieel proces of psychische problematiek kunnen zich veranderingen voordoen in het brein die het dagelijks functioneren beïnvloeden. Denk hierbij aan achteruitgang van de cognitieve functies, zoals geheugen, aandacht en taal, maar ook aan veranderingen in emoties en gedrag. Binnen de neuropsychologie wordt er vooral diagnostiek geboden, maar worden er ook behandelingen gedaan. Patiënten worden naar de neuropsychologie verwezen door een arts. Er is een nauwe samenwerking met de afdelingen Neurologie en Geriatrie, ook wel het geheugenteam genoemd. De samenwerking is onder andere vormgegeven middels de geheugenpolikliniek en de CVA-nazorg.

Zie voor meer informatie de folder Geheugenpoli, de folder Neuropsychologisch onderzoek, de folder Vertrouwelijkheid en dossiervoering en de folder WGBO.

Afspraak maken

(015) 260 50 40

Op werkdagen van 08.30 - 17.00 uur.