Medische Psychologie volwassenen

De medische psychologie biedt psychologische zorg aan binnen de medische zorg. Het gaat om psychodiagnostiek en psychologische behandeling als aanvulling op de medische zorg voor volwassenen, ouderen en kinderen. Zo nodig denkt de medische psychologie mee over een verwijzing. De medische psychologie wordt onder andere betrokken bij chronische ziektes, onverklaarde lichamelijke klachten, psychische problemen als gevolg van een lichamelijke aandoening, hersenaandoeningen en aandoeningen bij kinderen.

De medische psychologie is een deelspecialisme van de afdeling Psychiatrie en Medische Psychologie. De medische psychologie houdt zich bezig met het grensvlak tussen psychische klachten en lichamelijke aandoeningen. Enerzijds kunnen lichamelijke klachten het emotionele welzijn beïnvloeden. Denk hierbij aan angst na de diagnose kanker, somberheid vanwege een chronische ziekte of acceptatieproblemen van vermoeidheid na een hartinfarct. Anderzijds kunnen psychische problemen het fysieke welzijn beïnvloeden of de medische behandeling belemmeren. Voorbeelden hiervan zijn de vrees voor een operatie, passiviteit en somberheid waardoor de revalidatie stagneert, moeite met trouw zijn aan de medische behandeling of jeuk die toeneemt onder stress. Als het psychische en medische elkaar op deze manier raken, dan kan de arts verwijzen naar de medische psychologie. Na een intakegesprek wordt bepaald of er een psychologische behandeling volgt.

Zie voor meer informatie de folder Medische psychologie, de folder Vertrouwelijkheid en dossiervoering en de folder WGBO.

Afspraak maken

(015) 260 50 40

Op werkdagen van 08.30 - 17.00 uur.