Kinder- en Jeugdpsychologie

De medische psychologie biedt psychologische zorg aan binnen de medische zorg. Het gaat om psychodiagnostiek en psychologische behandeling als aanvulling op de medische zorg voor volwassenen, ouderen en kinderen. Zo nodig denkt de medische psychologie mee over een verwijzing. De medische psychologie wordt onder andere betrokken bij chronische ziektes, onverklaarde lichamelijke klachten, psychische problemen als gevolg van een lichamelijke aandoening, hersenaandoeningen en aandoeningen bij kinderen.

Kinder- en jeugdpsychologie is een deelspecialisme binnen de afdeling Psychiatrie en Medische Psychologie. De doelgroep is kinderen vanaf de geboorte tot 18 jaar en hun ouders/verzorgers. Evenals de medische psychologie voor volwassenen houdt de kinder- en jeugdpsychologie zich bezig met het grensvlak tussen psychische klachten en lichamelijke aandoeningen. Lichamelijke aandoeningen kunnen psychische klachten veroorzaken, maar ook kunnen psychische problemen lichamelijke klachten beïnvloeden of de medische behandeling belemmeren. 

De behandeling door de kinder- en jeugdpsycholoog kan gericht zijn op acceptatie en verwerking, maar ook op psycho-educatie of op de aanpak van de (psychische) klachten. Het team kinder- en jeugdpsychologie verricht (neuro)psychologische diagnostiek, indicatiestelling, geeft advies en kortdurende behandeling en is eveneens inzetbaar bij complexe vraagstellingen. Behandelingen bestaan onder andere uit individuele (spel)therapie, traumabehandeling/EMDR, mediatietherapie, ouderbegeleiding en systemische begeleiding. Er is een nauwe samenwerking met andere disciplines zowel binnen als buiten het ziekenhuis, zoals met artsen, fysiotherapeuten, diëtisten en maatschappelijk werkenden. 

Voorbeelden van patiëntgroepen die het team kinder- en jeugdpsychologie behandeling kan bieden, zijn kinderen/pubers met chronische ziektes (diabetes mellitus, astma, darmziektes, epilepsie, allergie), kinderen met acute aandoeningen (oncologiepatienten), kinderen die ingrijpende medische behandelingen moeten ondergaan, kinderen die obstipatieklachten en zindelijkheidsproblematiek hebben, baby’s die overmatig huilen en/of erg onrustig zijn, slaap- of eetproblemen hebben of wanneer er zorgen zijn over de ontwikkeling van kinderen/pubers en kinderen/pubers met somatisch onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten. Daarnaast heeft de kinder- en jeugdpsychologie een belangrijk aandeel in de Polikliniek Jeugd en Alcohol.

De behandeling bij kinder- en jeugdpsychologie wordt  geboden aan kinderen die opgenomen zijn in het ziekenhuis, alsmede op de polikliniek. De verwijzing naar het team kinder- en jeugdpsychologie wordt gedaan door de kinderarts, neuroloog of andere specialist werkzaam in het ziekenhuis. Na een intakegesprek wordt nader beleid bepaald.

Zie voor meer informatie de folder Kinder- en jeugdpsychologie, de folder Polikliniek Jeugd en Alcohol en de folder WGBO.

Afspraak maken

(015) 260 50 40

Op werkdagen van 08.30 - 17.00 uur.