Pindapoli

De Pindapoli is opgezet om een pinda-allergie te voorkomen bij kinderen met eczeem. Deze kinderen hebben een verhoogde kans om een voedselallergie te krijgen, omdat pindaresten uit de omgeving via de kapotte huid het lichaam in kunnen komen. Dit is de verkeerde manier om voor het eerst met pinda in aanraking te komen en kan een allergie tot gevolg hebben.

Studies hebben laten zien dat 80 procent van de pinda-allergieën bij kinderen met eczeem voorkomen kan worden door in de leeftijd tussen 4 en 8 maanden te starten met het eten van pinda(kaas) en het regelmatig te blijven eten hiervan. In tegenstelling tot wat vroeger vaak geadviseerd werd, is het dus van belang om vroeg te starten met het geven van verwerkte pinda om een allergie te voorkomen.

Op de Pindapoli wordt gekeken of het veilig is om uw kind op jonge leeftijd pindakaas te laten eten om zo een pinda-allergie te voorkomen. Alleen kinderen tussen de 4 en 12 maanden met een verhoogd risico op voedselallergie komen hiervoor in aanmerking. Uw kind moet al een fruit- of groentehap kunnen eten, want daar wordt de pindakaas doorheen gemengd.

Op de Pindapoli werken (kinderarts-)allergologen, allergiediëtistes, doktersassistentes en kinderverpleegkundigen samen. Dit doen ze om ervoor te zorgen dat een baby met ernstig eczeem zo snel en veilig mogelijk kan starten met het eten van pinda om een allergie te voorkomen. Dit multidisciplinaire team begeleidt u en uw kind zowel tijdens als na de behandeling op de Pindapoli.

Reinier de Graaf was een van de eerste ziekenhuizen van Nederland dat beschikte over een Pindapoli. Inmiddels wordt de werkwijze van deze poli gebruikt door verschillende ziekenhuizen in Nederland. De Pindapoli van Reinier de Graaf maakt onderdeel uit van het Delfts Allergie Centrum, een landelijke expertisecentrum voor de diagnostiek van voedselallergie.

Verwijscriteria

Alleen baby's tussen de 4 en 12 maanden oud komen in aamerking voor het preventieprogramma op de Pindapoli. Bovendien moeten zij:

 • of last hebben van matig tot ernstig eczeem
 • of eerder ernstige reacties hebben gehad op een voedselallergie in de vorm van huid- of luchtwegklachten
 • of ouders, broers of zussen hebben met een pinda-allergie

Kinderen die al reacties op pinda hebben gehad en waarbij een pinda-allergie door middel van een allergietest is bevestigd, kunnen niet meer deelnemen aan het preventieprogramma. Een bestaande pinda-allergie kan nog niet genezen worden.

Voor een behandeling op de Pindapoli moet u beschikken over een verwijsbrief van uw huisarts of jeugdarts.

Landelijk netwerk van pindapoli's

Inmiddels is er een landelijk netwerk van pindapoli’s, waarbij de meeste ziekenhuizen zich aangesloten hebben bij het landelijke onderzoek naar de vroege introductie van pinda dat vanuit Reinier de Graaf is opgezet. Deze ziekenhuizen gebruiken hetzelfde protocol als Reinier de Graaf. Het gaat om de volgende ziekenhuizen:

 • Deventer Ziekenhuis, Deventer (kindergeneeskunde)
 • Martini Ziekenhuis, Groningen (kindergeneeskunde)
 • NoordWest Ziekenhuis, locatie Alkmaar (kindergeneeskunde)
 • Elkerliek Ziekenhuis, Helmond (kindergeneeskunde)

Begin 2019 zullen ook pindapoli’s starten in:

 • Catharina Ziekenhuis, Eindhoven (kindergeneeskunde)
 • Erasmus MC/Sophia Kinderziekenhuis, Rotterdam (kinderallergologie)
 • Amsterdam Universitair Medisch Centrum, Amsterdam (kinderallergologie)

Naast deze centra kunt u ook terecht bij de volgende centra die niet deelnemen aan de landelijke studie:

 • Diakonessenhuis Utrecht (kindergeneeskunde/allergologie)
   

Specialisten

Contact

Polikliniek Allergologie:
015 - 260 4670 (1e etage Gasthuis, gang H, balie 16)

Polikliniek Kindergeneeskunde: 015 - 260 36 90

Algemeen mailadres: dac@rdgg.nl

Folders (in PDF)