Palliatieve zorg

Palliatieve zorg  is zorg die gericht is op palliatie, dat wil zeggen verzachting of verlichting van klachten op het moment dat genezing niet meer mogelijk is. Niet meer kunnen genezen wil niet zeggen dat er geen behandelmogelijkheden meer zijn  De nadruk ligt op het bestrijden van klachten ten gevolge van uw ziekte. Wij richten ons niet alleen op de behandeling van uw lichamelijke klachten. Ook bij problemen van psychosociale of spirituele aard kunnen wij u en uw naasten helpen of adviseren. Binnen de palliatieve zorg gaat het om zorg en ondersteuning die gericht is op kwaliteit van leven.

Palliatief Consultatie team

In ons ziekenhuis is een palliatief consultatie team samengesteld. Dit team bestaat uit een oncoloog, pijnspecialist, geriater, radiotherapeut, apotheker, geestelijk verzorger, huisarts en gespecialiseerd verpleegkundigen. Op verzoek kan expertise uit overige disciplines worden ingeschakeld. Uw behandelend arts kan advies vragen bij het Palliatief consultatie team. De palliatief verpleegkundige inventariseert de hulpvraag en gaat in gesprek met u en uw naasten. Het palliatief consultatie team geeft advies aan uw behandelend arts en u. Het team neemt  de zorg niet over.

 
Er zijn geen afdelingen.

Contact opnemen

Op werkdagen van
9.00 tot 16.00 uur
015-2604576
palliatiefconsultatieteam@rdgg.nl

Folders (in PDF)