Osteoporosepoli

Osteoporose oftewel botontkalking komt, omdat mensen ouder worden, veel voor. Het verhoogt het risico op botbreuken. Daarom biedt het Reinier de Graaf patiënten van 50 jaar en ouder die behandeld worden voor een botbreuk de mogelijkheid zich uitgebreid op botontkalking te laten onderzoeken op de osteoporosepoli. Beweging, dieet en medicatie kan het risico op nieuwe botbreuken halveren.

Risicofactoren voor osteoporose

Risicofactoren voor osteoporose bij vrouwen en mannen zijn:

  • weinig lichaamsbeweging
  • te weinig calcium (kalk) in het voedingspakket
  • roken en overmatig alcoholgebruik
  • vitamine D tekort
  • bepaalde medicijnen (onder meer corticosteroïden zoals Prednison)
  • Gevallen van osteoporose bij eerstegraads familie (vader, moeder, broer, zus)
  • een heupfractuur bij vader en/of moeder
  • een laag lichaamsgewicht
  • vroege overgang

Op de Osteoporosepolikliniek wordt een globale inschatting van uw valrisico besproken. Eventueel brengen we dat risico nauwkeurig in kaart in de Valpolikliniek.

Onderzoeken

Een speciaal röntgenapparaat (botdensitometer) meet met behulp van een zeer geringe hoeveelheid straling de botdichtheid of mineraalhoudendheid. Het onderzoek duurt ongeveer twintig minuten.

Het kan nodig zijn om aanvullend onderzoek te doen (bloed en urine). De uitslag en aanvullende informatie krijgt u van de verpleegkundig specialist bij de Fractuur- en Osteoporosepolikliniek.

Behandeling

Naast het aanpassen van leef- en eetgewoonten kunnen er medicijnen nodig zijn die osteoporose tegengaan. In de meeste gevallen zal de huisarts de behandeling overnemen en voortzetten. In bepaalde gevallen wordt doorverwezen naar een internist.

Meer informatie

Zowel de Osteoporose Stichting als de Osteoporose Vereniging beschikken over onafhankelijke brochures over de oorzaak, het voorkomen en behandelen van de gevolgen van osteoporose. Zie voor meer informatie deze website.

Spreekuren op maandag en dinsdag uitsluitend in Reinier de Graaf Gasthuis Delft.

Deelnemers gezocht voor een onderzoek met middel tegen chronische lage rugpijn

Het Reinier de Graaf Gasthuis zoekt naar mensen met chronische lage rugpijn voor deelname aan een onderzoek naar de werkzaamheid, veiligheid en verdraagbaarheid van een nieuw onderzoeksmiddel tegen chronische lage rugpijn.

Doel van het onderzoek
Met dit onderzoek - een zogenaamd fase II  onderzoek - hopen de onderzoekers meer te weten te komen over dit nieuwe medicijn voor mensen met chronische lage rugpijn. Onder chronisch lage rugpijn wordt hier verstaan: pijn onder in de rug die langer dan 12 weken aanwezig is.

Wat houdt het onderzoek in?
Er zijn drie behandelgroepen. Een groep die een lage dosering van het te onderzoeken medicijn krijgt, de groep die een hoge dosering van het te onderzoeken medicijn krijgt en de placebo behandelgroep. Een placebo is een nepbehandeling die precies lijkt op het nieuwe middel. Het onderzoek is dubbelblind. Dat betekent dat zowel u als de arts niet weet in welke behandelgroep u wordt ingedeeld.

Als u ervoor kiest deel te nemen, wordt u willekeurig ingedeeld in een van de drie behandelgroepen. In een periode van zes maanden bezoekt u het Reinier de Graaf ongeveer zeven keer. U krijgt het te onderzoeken geneesmiddel (of de placebo) per infuus toegediend bij aanvang van de studie en één week later. Tijdens de bezoeken neemt u deel aan verschillende (lichamelijke) onderzoeken, zoals bloedonderzoeken, röntgenfoto’s en MRI-scans. Ook krijgt u een vragenlijst die u moet invullen. Naast de verschillende onderzoeken die u ondergaat, vragen we tijdens vijf perioden van een week dagelijks uw rugpijn-score bij te houden in een elektronisch dagboek.

Wanneer komt u in aanmerking voor deelname?
•    Indien u 21 jaar of ouder bent. 
•    Indien u chronische lage rugpijn heeft. De rugpijn mag niet veroorzaakt zijn door een hernia of overduidelijke verschuivingen van de wervels.
•    Indien u geen rugoperatie heeft ondergaan.
•    Indien u in de afgelopen zes maanden geen wervel(s) heeft gebroken.

Alle belangrijke aspecten van het onderzoek worden uitgebreid toegelicht door de onderzoeksarts of -verpleegkundige. Er zijn geen kosten verbonden voor deelname aan dit onderzoek en u kunt te allen tijde uw toestemming intrekken en de studie verlaten.

Meer informatie en deelname
Voor het aanmelden of voor eventuele vragen over het onderzoek kunt u direct contact opnemen met: 
Peter van den Berg, Verpleegkundig Specialist Fractuur & Osteoporosepolikliniek 
Email: P.vandenBerg@rdgg.nl of via (015) 260 49 26.

 

Specialisten