Oncologie

De afdeling Oncologie richt zich op het onderzoeken en behandelen van kanker. Kanker is een ingewikkelde ziekte. Bij Reinier de Graaf werken artsen met verschillende specialisaties daarom per kankersoort nauw samen in behandelteams. Zo bundelen zij hun kennis en ervaring om de beste behandeling te bepalen en uit te voeren. Voor borstkanker bestaat een speciale polikliniek, de Mammapoli.

Reinier de Graaf heeft een bovenregionale centrumfunctie voor tumoren aan de alvleesklier, maag, dikke darm en slokdarm. Dat wil zeggen dat andere ziekenhuizen in de regio voor de behandeling van deze soorten kanker naar Reinier de Graaf doorverwijzen.

De Mammapoli voldoet aan alle kwaliteitscriteria voor het roze lintje, het keurmerk dat de Borstkankervereniging Nederland (BVN) jaarlijks uitreikt voor patiëntgerichte borstkankerzorg. Slechts 8 Nederlandse ziekenhuizen hebben dit keurmerk.

Waar nodig werken de artsen van Reinier de Graaf samen met specialisten van andere ziekenhuizen zoals het LUMC in Leiden, Erasmus Universiteit Rotterdam en het Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis in Amsterdam. Reinier de Graaf speelt ook een grote rol in het medisch wetenschappelijk onderzoek naar nieuwe en betere behandelingen van kanker.

Oncologie maakt deel uit van het specialisme Interne geneeskunde en werkt nauw samen met de afdeling Hematologie, waar bloedziekten worden onderzocht en behandeld. Bij Reinier de Graaf werken zes internisten die gespecialiseerd zijn in oncologie en/of hematologie.

De gespecialiseerd oncologieverpleegkundigen zijn:

Kata Eijsackers-Rozgonyi
Ria Dijkshoorn
Esther Ponsioen

Zij hebben dagelijks een telefonische spreekuur van 09.00 tot 10.30 uur en zijn te bereiken via 015 260 39 46 of oncologie@rdgg.nl

Diagnose en behandelplan

Als u bent doorverwezen naar de afdeling Oncologie of Hematologie, dan begint u op de polikliniek met een gesprek met een (hemato) oncoloog. Zo nodig  zult u vervolgens een of meerdere onderzoeken ondergaan om de ziekte beter in kaart te brengen. Naast bloedonderzoek zijn de meest gebruikte methoden van onderzoek:

 • CT-scan
 • MRI-scan
 • Röntgenfoto

Deze onderzoeken vinden plaats op de afdeling Radiologie.

Behandelplan

Het behandelteam kijkt vervolgens vanuit verschillende invalshoeken naar de resultaten van uw onderzoeken. Gezamenlijk komen zij tot een diagnose en een behandelplan. Na iedere fase van uw behandeling kijken zij naar het effect van de behandeling en uw situatie, Wanneer dit nodig is, wordt het behandelplan bijgesteld. Zowel het behandelplan als de besprekingen komen in uw dossier te staan.

Er zijn verschillende manieren om kanker te behandelen:

 • operatie,
 • bestraling of
 • medicijnen (chemotherapie).

Tegenwoordig vindt in veel gevallen een combinatie van deze methoden plaats. Welke behandeling op welk moment uw medisch specialist aanraadt, is onder meer afhankelijk van:

 • het stadium van uw ziekte
 • de mate van uitzaaiing
 • groeisnelheid van de tumor
 • uw leeftijd
 • uw algehele gezondheidstoestand

Indien bestraling in uw behandelplan is opgenomen wordt U begeleid door de afdeling Radiotherapie. In geval van chemotherapeutische behandeling zal U voor een dag - of klinische opname op onze afdeling 2H worden opgenomen. Voor een operatie wordt u opgenomen op de afdeling Heelkunde.

Inloophuizen

Een inloophuis is een ontmoetingsplek voor volwassenen en kinderen die kanker hebben of kanker hebben gehad, maar ook aan hun naasten en nabestaanden. Deze inloophuizen bestaan vaak alleen maar dankzij sponsors en/of ondersteuning van en door vrijwilligers. Er worden diverse activiteiten georganiseerd, maar ook kunt u terecht voor een luisterend oor of praten met lotgenoten. In de regio Delft zijn drie inloophuizen.

Nederlandse Kankerregistratie

In Nederland worden de gegevens van alle patiënten met kanker geregistreerd in een landelijke databank: de Nederlandse Kankerregistratie (NKR). Het Integraal Kankercentrum Nederland beheert deze databank en heeft met de ziekenhuizen afgesproken hen te ondersteunen bij hun informatieplicht hierover naar patiënten. Deze patiëntenfolder licht toe wat de NKR inhoudt, wat er met uw gegevens gebeurt en waarom registratie belangrijk is.