Hotlab

Om alle onderzoeken op de afdeling Nucleaire Geneeskunde mogelijk te maken moeten de radioactieve stoffen gekoppeld worden aan farmaca. Deze farmaca, ook wel tracers genoemd, zorgen ervoor dat de radioactieve stof naar het gewenste orgaan gaat.

We bereiden de farmaca zelf in ons eigen Hotlab. Hier is een veilige en steriele omgeving gecreëerd, waardoor besmettingen met micro-organismes voorkomen worden. Ook wordt er rekening gehouden met de stralingshygiënische aspecten bij het bereiden van de radiofarmaca, om zo de dosis voor onze laboranten zo laag mogelijk te houden.

Het zelf bereiden van spuiten geeft de afdeling meer flexibiliteit en geeft het personeel meer afwisseling en uitdaging in het werk. Onze collega Véronique vertelt er in dit interview meer over.

Het Reinier de Graaf ziekenhuis heeft een eigen prostaatkankercentrum en werkt nauw samen met onze afdeling om deze patiënten de beste diagnostiek te geven om de behandeling te optimaliseren. Zo wordt op onze nieuwe digitale PET-CT veel onderzoek uitgevoerd met Fluor- of Gallium-PSMA. De gallium die hiervoor gebruikt wordt, wordt in ons Hotlab klaar gemaakt en gekoppeld aan de PSMA. PSMA is een tracer die specifiek de cellen vanuit de prostaat opspoort en zo de gallium daar naartoe stuurt. Door onze eigen gallium-generator kunnen we op elk gewenst moment zo’n scan maken.

De gallium-generator in het Hotlab.

Het Hotlab is uitgerust met twee lafkasten. In de huidige situatie kan op deze manier een scheiding gemaakt worden tussen het bereiden en optrekken van kortlevende en langlevende radionucliden. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk om therapeutische dosissen Radium op te trekken in de ene lafkast, zodat in het geval van een besmetting de dagelijkse productie met kortlevende radionucliden, zoals technetium-99m en jodium-123 niet in gevaar komt. 

In de toekomst zou in theorie de tweede lafkast gebruikt kunnen worden om meer producten tegelijkertijd te labelen, zodat wij nog optimaler gebruik kunnen maken van de mogelijkheden van het Hotlab.

De twee lafkasten in het Hotlab.

Afspraak maken

015 - 260 42 33

Op werkdagen
van 8.00 tot 17.00 uur

Wegwijzer

Nucleaire geneeskunde is te vinden op de begane grond gang G tegenover Radiologie.