Nucleaire geneeskunde

Op de afdeling Nucleaire Geneeskunde wordt gewerkt met radioactieve stoffen. Door deze radioactieve stoffen in lage doseringen toe te dienen via een bloedvat, de huid of via het eten doen wij onderzoek naar de werking van organen. De dosis die hierbij wordt gebruikt is niet gevaarlijk of schadelijk voor uw gezondheid. 

Met behulp van de radioactieve stoffen kunnen wij een breed scala aan onderzoeken uitvoeren. Zo kijken wij bijvoorbeeld naar slijtage van het skelet, de afvloed van de nieren, berekenen we hoe snel de schildklier werkt en waar de schildwachtklier zich bevindt bij onder andere borstkankerpatiënten.

Daarnaast kunnen deze radioactieve stoffen ook gebruikt worden om behandelingen uit te voeren, zoals de behandeling van een te snel werkende schildklier met radioactief jodium. Op onze afdeling is ook nog een botdensitometer te vinden, die met röntgenstraling de botdichtheid kan meten. 

De afdeling Nucleaire Geneeskunde vervult in goede samenwerking met een aantal omliggende ziekenhuizen een centrumfunctie voor onder andere PET-CT- en SPECT-CT- verrichtingen. Deze nauwe samenwerking is gericht op kwaliteit en doelmatigheid om gezamenlijk de best mogelijke patiëntenzorg te bieden. Als uitbreiding hierop dragen wij ook graag bij aan de verdere professionalisering en kennisverbreding van onze eigen en andere afdelingen Nucleaire Geneeskunde in Nederland en België. 

Meer informatie over onze werkzaamheden op en buiten de afdeling vindt u via deze link.

De afdeling is zeer compleet uitgerust met verscheidene apparatuur, zoals:

Onderzoek

U komt bij ons na een doorverwijzing van uw specialist of uw huisarts. Een afspraak bij ons betekent vaak dat u een injectie met een radioactieve vloeistof krijgt. Dan volgt er meestal een wachttijd, omdat de vloeistof zich door het lichaam moet verspreiden. Afhankelijk van het onderzoek is de wachttijd tussen de 5 minuten en 3 uur. Voor specifieke informatie hierover, klikt u hier.

Onderwijs

De afdeling Nucleaire Geneeskunde houdt zich veel bezig met onderzoek en onderwijs. Door middel van innovatieve projecten en internationale scholingen worden de techniek en kennis van zowel intern als extern personeel up-to-date gehouden en vergroot. Meer informatie hierover of aanmelden voor een scholing, klik dan hier.

Specialisten

Afspraak maken

015 - 260 42 33

Op werkdagen
van 8.00 tot 17.00 uur

Wegwijzer

Nucleaire geneeskunde is te vinden op de begane grond gang G tegenover Radiologie.

Folders (in PDF)