Medische Immunologie

De Medische Immunologie richt zich op het laboratoriumonderzoek bij patiënten met (het vermoeden van) een ziekte waarbij het afweersysteem (immuunsysteem) is betrokken en bij patiënten die met geneesmiddelen worden behandeld die invloed hebben op het immuunsysteem.

Het medisch-immunologisch laboratoriumonderzoek (immunodiagnostiek) gebeurt aan de hand van de analyse van lichaamsmateriaal (bijvoorbeeld bloed, andere lichaamsvochten, beenmerg, weefsels en biopten) en richt zich op de analyse van eiwitten (onder andere antistoffen), afweercellen (leukocyten) en DNA. Hiermee wordt inzicht verkregen in het al dan niet functioneren van het immuunsysteem en/of de effectiviteit van een behandeling. Aansluitend aan de analyse adviseren de medisch immunologen, huisartsen, medisch specialisten en andere specialisten in de gezondheidszorg en zorgorganisaties bij de aanvraag en interpretatie van deze diagnostiek van (auto)immuunziekten. 

De vakgroep Medische Immunologie bestaat uit drie laboratoriumspecialisten medische immunologie (in het dagelijks spraakgebruik ‘medisch immunologen’). De medisch immunologen werken nauw samen met collega’s uit andere laboratoriumdisciplines in de medische gezondheidszorg, zoals de klinische chemie, medische microbiologie en pathologie. Het belang van de patiënt en de kwaliteit van de laboratoriumzorg staan altijd centraal. 

Het vakgebied Medische Immunologie is continu in ontwikkeling. De medisch immunologen volgen nieuwe wetenschappelijke ontwikkelingen op de voet en houden het bepalingenpakket up-to-date. Door deelname aan nationale en internationale kwaliteitsbewaking wordt de kwaliteit van de bepalingen gegarandeerd. Wij zijn SKML (Stichting Kwaliteitsbewaking Medische Laboratoriumdiagnostiek)-expertiselab voor orgaanspecifieke en diabetesgerelateerde antistoffen. Wij bieden een breed pakket aan immunodiagnostiek en zijn gespecialiseerd in auto-immuun- en ontstekingsziekten, afweerstoornissen, leukemie en lymfomen en allergieën.

Specialisten

Suggesties?

Moeder en Kindcentrum