Medische fotografie

In dit ziekenhuis is een medische fotograaf. Hij maakt foto’s van de buitenkant van uw lichaam en dus geen röntgenfoto’s. U kunt hierbij denken aan foto’s van bepaalde lichaamsdelen, afwijkingen in uw houding, verwondingen of huidafwijkingen. De fotograaf maakt ook foto’s voorafgaand, tijdens en na operaties. De medisch fotograaf heeft zich bekwaamd in het maken van deze specifieke foto’s. Hij heeft geheimhoudingsplicht en houdt zich aan de privacy regels die gelden binnen ons ziekenhuis.

Waarom een medisch fotograaf?

Soms vindt uw specialist het belangrijk om, naast uw dossier, over foto's te beschikken. Zo kan hij goed uw genezingsproces volgen, de resultaten van een behandeling beoordelen of besluiten hoe de verdere behandeling moet verlopen. Vooraf zal uw arts altijd vragen of u het goed vindt dat er foto's van u genomen worden. Indien nodig kan uw arts de foto ook met een collega bespreken, zodat zij over de behandeling en het resultaat kunnen overleggen. Het voordeel hiervan is dat u hiervoor niet opgeroepen hoeft te worden.