Prescopiepolikliniek

Als u door uw huisarts of andere specialist wordt doorverwezen voor een ander onderzoek zal u (meestal) eerst een uitnodiging krijgen voor de prescopiepolikliniek.

U zult dan eerst een gesprek (10 minuten) hebben met een MDL-arts waarbij de volgende punten worden besproken:

  • Is het onderzoek waarvoor u verwezen bent de juiste
  • Manier van voorbereiding

Sedatie
Het doel van sedatie is dat u wat slaperig wordt, zodat het onderzoek voor u minder belastend is. Sedatie wordt ook wel "roesje of slaapmiddel" genoemd. Deze slaperigheid treedt direct op na de toediening. Hoe slaperig u wordt is niet te voorspellen, ook als u niet slaapt zult u het onderzoek meer ontspannen ondergaan. Bij bepaalde onderzoeken wordt niet alleen een slaapmiddel, maar ook een pijnstiller gegeven.

Na het onderzoek moet i minimaal 1 tot 2 uur op de slaapkamer blijven om uit te slapen. U mag daarna alleen onder begeleiding naar huis gaan en u mag die dag niet aan het verkeer deelnemen of belangrijke beslissen nemen. Er is een uitgebreide informatiefolder over 'Opname in Reinier' te verkrijgen bij de informatiecentra en poli. Tevens is deze folder te vinden op onze website. 

Co morbiditeit (ziekten van hart en longen)
Met co morbiditeit wordt iedere combinatie bedoeld van twee of meer aandoeningen bij één persoon. Hierbij kunt u denken aan bijvoorbeeld hart- en vaatziekten, diabetes mellitus, astma/COPD en gewrichtsklachten. Het is belangrijk dat u dit meldt aan de MDL-arts of verpleegkundige.

Medicijngebruik
Gebruikt u bloed verdunnende middelen (tabletten van de trombosedienst), dan moet hierover met de aanvragende arts afspraken zijn gemaakt over aanpassingen. De trombosedienst zal u dan een nieuw schema geven van de in te nemen bloedverdunners. Soms wordt een stukje weefsel (biopsie) wegenomen en de bloed verdunnende middelen kunnen dan langdurige bloedingen veroorzaken.

Indien u staaltabletten gebruikt moet u hiermee twee weken voor het onderzoek stoppen. De tabletten veroorzaken een zware aanslag op de binnenkant van de darmen waardoor deze niet goed te beoordelen zijn.

Als u diabetespatiënt bent, moeten uw medicijnen worden aangepast aan de voorbereiding. U dient contact op te nemen met het Diabetesplein, telefoonnummer 015 260 30 70 of met uw eigen diabetesverpleegkundige of huisarts.

U dient uw insuline en/of tabletten mee te brengen om na het onderzoek weer in te nemen als u een broodmaaltijd krijgt op de uitslaapkamer.

Alle medicijnen die u slikt met uitzondering van bloedverdunners, staaltabletten en diabetesmedicijnen, kunt u gewoon de dag van het onderzoek innemen. Tusesn inname van de tabletten en het starten met drinken van de Colofort, moet minimaal 1 uur zitten.

Urgentie
De urgentie en snelheid wanneer u aan de beurt bent voor het onderzoek wordt bepaald door de MDL-arts.

Daarna zal de endoscopie verpleegkundige uitleggen wat het onderzoek met de voorbereiding precies inhoudt (20 minuten), zodat op dit tijdstip iemand anders kan worden geholpen door een MDL-arts.