Astma/COPD-spreekuur

Patiënten met astma of COPD krijgen de eerste informatie van de huisarts of longarts. Daarna worden zij doorverwezen naar de longverpleegkundige. De longverpleegkundige geeft ondersteuning in de vorm van informatie, begeleiding, advies, instructie en praktische tips. Behandeling van astma en COPD en de leefregels die erbij komen kijken, kunnen soms erg ingrijpend zijn. Door meer kennis over astma en COPD leren patiënten beter met klachten om te gaan. Dit kan leiden tot een betere acceptatie van de beperkingen, minder klachten en weer beter kunnen deelnemen aan het dagelijkse leven. 

De longverpleegkundige is een verpleegkundige die zich heeft gespecialiseerd op het gebied van astma en COPD en verleent binnen Reinier de Graaf diensten in aanvulling op de functie van de longarts. De longverpleegkundige werkt transmuraal. Dat wil zeggen dat zij zowel binnen als buiten Reinier de Graaf Groep werkzaam is en samenwerkt met verschillende disciplines zoals de longarts, huisarts, fysiotherapeut, diëtist, longverpleegkundige van de thuiszorg, collega’s uit diverse instellingen en de maatschappelijk werkende.

Het eerste gesprek

Een eerste gesprek op de poli met de longverpleegkundige duurt maximaal een uur. Ook uw partner of een familielid is welkom om aanwezig te zijn bij dit gesprek. De longverpleegkundige inventariseert samen met de patiënt welke problemen er zijn. In de folder, die u meekrijgt bij uw afspraak, staat een lijst met gesprekspunten. Deze lijst kunt u van tevoren invullen en naar aanleiding van de ingevulde lijst, kan aangegeven worden waarover gepraat zal worden. Het kan zijn dat niet alle onderwerpen aan bod komen tijdens een eerste gesprek.

Het maken van een afspraak

Mensen met astma of COPD worden door de longarts van Reinier de Graaf verwezen naar het longverpleegkundig spreekuur op een van de vier locaties. De assistente van de poli maakt met u een eerste afspraak. Vervolgafspraken worden door de longverpleegkundige gemaakt. Bij verhindering kunt u zich afmelden of bij de poliassistente of bij de longverpleegkundige. U kunt dan direct een nieuwe afspraak maken. Houdt uw afsprakenkaart en stickers bij de hand!