KNO-heelkunde

Met zeven KNO-artsen is de maatschap KNO in Reinier de Graaf een van de grotere KNO-maatschappen in Nederland. Naast de algemene KNO-heelkunde hebben wij een aantal specialismen in huis, waaronder oorchirurgie (o.a. stapedotomie) en traanwegchirurgie. Ook zijn wij een regionaal kenniscentrum op het gebied van allergieën. Ons foniatrisch spreekuur wordt druk bezocht door zangers, radio- en televisiepresentatoren en wij hebben speciale spreekuren voor snurk- en reukproblemen en een hoestpoli. Vanzelfsprekend bent u ook aan het goede adres voor neuscorrecties en bij bloedneuzen, doofheid en hoestklachten.

Toegankelijkheid

Toegankelijke en persoonlijke zorg vinden wij belangrijk. Daarom vindt u ons dichtbij huis op locaties Gasthuis Delft, Diaconessenhuis Voorburg, Behandelcentrum Westland en Huisartsenpraktijk Acacialaan Pijnacker. Hier ziet u vaste gezichten, zowel aan de balie als in de spreekkamer. We organiseren regelmatig voorlichtingsavonden, bijvoorbeelden over oorsuizen, snurken en allergieën. We hebben korte toegangstijden en extra vroege en open spreekuren om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn.

KNO-ingrepen bij kinderen

Voor alle informatie over KNO-ingrepen bij kinderen, zoals het plaatsen van buisjes en knippen van amandelen, verwijzen wij u naar de speciale KNO-websitepagina voor kinderen.

Afwijkende spreekuren

Naast de reguliere spreekuren hebben de specialisten van de vakgroep Keel-, Neus- en Oorheelkunde (KNO) van Reinier de Graaf ook afwijkende spreekuren aan het begin van de dag. Op deze manier streeft de vakgroep KNO naar een nog betere service. Het maken van een afspraak is noodzakelijk.

  • Mw. H.C. Hafkamp op maandagochtend van 07:30 uur tot 08:30 uur in Reinier de Graaf Gasthuis Delft
  • Dhr. D.P. Kooper op vrijdagochtend van 07:30 uur tot 08:30 uur in Behandelcentrum Westland.

Inloopspreekuur locatie Voorburg

Voor patiënten met een verwijsbrief is er op maandagen van 8:45 tot 11.30 uur alleen op locatie Voorburg een inloopspreekuur. Deze extra service is onder meer bedoeld voor patiënten die direct na hun doorverwijzing van de huisarts bij de KNO-arts langs willen gaan. Indien nodig kan, na bezoek aan de KNO-arts, ook een gehoortest plaatsvinden. Het aantal plekken voor de gehoortest is beperkt, dus mogelijk moet u hiervoor op een andere dag terugkomen. Een verwijsbrief van de huisarts is noodzakelijk. Het bezoek aan dit open spreekuur gaat net als andere doktersbezoeken in het ziekenhuis van uw eigen risico af.

In verband met het coronavirus kan dit inloopspreekuur tijdelijk niet doorgaan. Door de grote aanloop van patiënten tijdens dit open spreekuur, lukt het immers niet om anderhalve meter afstand te houden en zo de veiligheid van onze patiënten te waarborgen. Zodra wij vanuit het RIVM meer informatie krijgen over het hervatten van dit spreekuur, kunt u weer terecht op ons inloopspreekuur. 

Integrale zorg

Voor de beste behandeling werken onze KNO-artsen samen met andere specialisten, zoals oogartsen, audiologen, neurologen, radiologen en kinderartsen. We hebben toegang tot de laatste wetenschappelijke inzichten en technieken, bijvoorbeeld op het gebied van oncologie en cochleaire implantaten, door nauw samen te werken met het Leids en Rotterdams Universitair Medisch Centrum. Bovendien werken we samen met Koninklijke Kentalis, een landelijke organisatie voor beter horen en communiceren en Silent Centrum, een antisnurkkliniek.

Patiëntenverenigingen

Reukpoli

Reinier de Graaf beschikt over een eigen Reukpoli, waar spreekuren worden gehouden voor patiënten met een reukstoornis.

Specialisten

Inhalatie-allergiespreekuur

Een loopneus, tranende ogen, niezen, huiduitslag en jeuk zijn symptomen die kunnen wijzen op een allergische reactie.

Audiologisch spreekuur

De audiologisch assistent doet een gehooronderzoek en voor en na dit onderzoek ziet u de KNO-arts.

Stem- of Foniatrisch spreekuur

KNO-arts en logopedist werken tijdens het ‘stem’- of foniatrisch spreekuur samen om de diagnose en behandelplan op te stellen voor mensen met stemproblemen.

Snurkspreekuur

Met behulp van snurkregistratie stelt de KNO-arts de oorzaak van een snurkprobleem vast. U wordt hiervoor kort in slaap gebracht.

Zangersspreekuur

Het zangersspreekuur is speciaal voor mensen die voor hun beroep afhankelijk zijn van hun stem.

Contact

Afspraak maken:

Op werkdagen van 08.30 tot 16.30 uur via 015 260 42 42

Vragen en advies:

Op werkdagen van 08.30 tot 16.30 uur via 015 260 42 42

Voor vragen over de datum van uw operatie:

Op werkdagen van 08.30 tot 16.30 uur via 015 260 37 81

Wachttijden KNO

KNO-spreekuur Pijnacker

Er is wekelijks op dinsdagmiddag vanaf 13:15 uur KNO-spreekuur op locatie Pijnacker. Het spreekuur is op afspraak. (Wachttijd: 3 weken: 15-09-2020)

Huisartsenpraktijk Acacialaan
Acacialaan 2a
2641 AC Pijnacker

Folders (in PDF)