Infectieziekten

De afdeling Infectieziekten houdt zich bezig met infectieziekten, het immuunsysteem en het falen daarvan. Infectieziekten zijn ziekten die veroorzaakt worden door virussen, bacteriën, schimmels of parasieten. Het immuunsysteem beschermt uw lichaam tegen sommige van deze ziekten, maar functioneert soms niet naar behoren.

De specialist van de afdeling Infectieziekten (internist- infectioloog) kijkt naar de achterliggende oorzaken van besmetting met infecties en heeft specialistische kennis van de verwekkers van infecties, de behandeling ervan en het immuunsysteem. Wanneer een patiënt vaak terugkerende infecties heeft, kan hij of zij verwezen worden naar de afdeling Infectieziekten voor een analyse van het immuunsysteem.

De afdeling behandelt patiënten met acute en chronische infecties, zowel patiënten die al onder behandeling zijn na een opname in het ziekenhuis als patiënten die langskomen op het poliklinisch spreekuur. Bij acute infecties kunt u denken aan ziektes die veroorzaakt worden door een bepaalde bacterie of virus en die een gevaar vormen voor patiënten. Bij chronische infecties gaat het om ziektes als HIV, hepatitis en tuberculose.

De specialist van de afdeling Infectieziekten maakt, naast de microbioloog en de apotheker, deel uit van het antibioticateam van Reinier de Graaf. Dit team werkt samen op het gebied van advisering in de behandeling van opgenomen patiënten met bijzondere infecties en controleert het antibioticagebruik om bijvoorbeeld resistentie van patiënten te voorkomen.

Om op de polikliniek van de afdeling Infectieziekten behandeld te worden, hebt u een verwijzing nodig van uw huisarts of behandelend specialist van het Reinier de Graaf ziekenhuis

Specialisten

Afspraak maken

Polikliniek Inwendige Geneeskunde:

1ste verdieping gang C
Op werkdagen van 08.30 tot 16.30 uur
Tel: 015 - 260 30 70

Verpleegafdeling Inwendige Geneeskunde:

3de verdieping gang A
Tel: 015 - 260 36 20

Houdt uw ziekenhuispas bij de hand. Met het patiëntnummer dat daarop staat kunnen wij u zo goed en zo snel mogelijk helpen.

Neem uiterlijk 24 uur van tevoren contact op voor het verplaatsen of annuleren van een afspraak.