Blogs Gynaecologie

Nog maar een nacht in het ziekenhuis na een verzakkingsoperatie

Ik stel me graag even aan u voor. Mijn naam is Fred Milani en ik ben sinds 1993 verbonden aan de Reinier de Graaf Groep en heb me in de loop der jaren verder gespecialiseerd in de behandeling van ongewild urineverlies en/of verzakking van blaas, baarmoeder of endeldarm. Bijna de helft van alle vrouwen die kinderen hebben gebaard hebben een beetje verzakking , maar circa een op 8 vrouwen ondervindt daarvan ook daadwerkelijk hinder. Die vrouwen willen graag een goed advies over de verschillende behandelmogelijkheden. Zij zijn daar bij Reinier op de juiste plek!

De meeste vrouwen kunnen gerustgesteld worden, of krijgen lifestyle adviezen of bijvoorbeeld bekkenfysiotherapie geadviseerd ter verbetering van de functie van de bekkenbodem. Daartoe werken wij samen met een groep ‘geregistreerde bekkenfysiotherapeuten’ buiten het ziekenhuis. Zo kunt u ergens in de buurt van uw woonomgeving altijd een consult bij hen ondergaan. Als er meer nodig is, kan er bijvoorbeeld een pessarium of een kleine operatie worden overwogen. Welke van die twee behandelingen voor vrouwen met een hinderlijke klachten het meest doelmatig is, is thans onderwerp van een landelijke studie, die dus ook in Delft plaatsvindt, maar daarover in een ander blog mogelijk meer…

Mocht u samen met uw arts tot het besluit zijn gekomen dat een operatie voor u een goede keuze is, dan krijgt u ook nog schriftelijke informatie mee over het type operatie en de geadviseerde leefregels na die operatie. Zes weken na de operatie ziet uw behandelaar u graag en onderzoekt u en informeert of de behandeling de klachten heeft verholpen.

Wij willen als bekkenbodemteam de zorg rondom deze operatie zo optimaal mogelijk maken en daar hebben we uw feedback als patiënte heel erg voor nodig. We doen dus sinds bijna een jaar een soort ‘post marketing surveillance’. Iedere geopereerde patiënte krijgt van ons bij de nacontrole een korte enquête mee met twee vragen over de ingreep en enkele vragen over hoe het polibezoek en het verblijf op de afdeling verliep onder andere. Met die paar vragen kunnen we onze zogenaamde ‘Team performance’ scoren en met de verkregen feedback ook aanpassen. Gelukkig zijn de meeste patiënten erg tevreden, maar het leuke is dat wij ook van het verkregen commentaar kunnen leren. Een van de patiënten vond de opname duur van 2 nachten niet altijd nodig, en een andere patiënte vond de leefregels na de operatie niet altijd eenduidig. We hebben direct de daad bij het woord gevoegd en onze protocollen hierop aangepast.

Daarom zijn we blij als team dat we de standaard opname duur bij een verzakking operatie van twee nachten hebben kunnen terugbrengen naar slechts een nacht! Tevens hebben we op alle behandel locaties het protocol voor de leefregels vereenvoudigd en geüniformeerd.

We denken zo nog beter aan de wensen van de patiënten te kunnen voldoen en het ziekenhuisverblijf niet langer laten dan strikt noodzakelijk is. Wij hopen dat dit de tevredenheid over onze behandelingen verder vergroot!

We blijven de enquêtes goed volgen en zijn benieuwd hoe we nog verder onze zorg kunnen verbeteren.

Eerder verschenen: