Fysiotherapie

Fysiotherapie bestaat uit de behandeling van het menselijke bewegingsapparaat en de gezondheidsproblemen die hiermee gepaard gaan. De fysiotherapeuten binnen Reinier de Graaf bieden hulp aan patiënten na verwijzing door een medisch specialist binnen het ziekenhuis. Voor een beperkt aantal klachten wordt poliklinische hulp geboden.

Polikliniek

De polikliniek Fysiotherapie verstrekt een eenmalig consult of behandeling voor een beperkt aantal indicaties:

  • De behandeling van claudicatio intermittens (etalagebenen);
  • De behandeling na een chirurgische ingreep van de borst en/of okselklieren i.c.m. radiotherapie;
  • De behandeling van diverse aandoeningen bij kinderen.

Kliniek

De afdeling Fysiotherapie biedt fysiotherapeutische zorg aan alle in het ziekenhuis opgenomen patiënten op de verpleeg- en dagbehandelingsafdelingen met zorgvragen rondom het bewegend functioneren.

Tijdens uw eerste behandeling vormt de fysiotherapeut een zo volledig mogelijk beeld van de klachten. Dit gebeurt door middel van het afnemen van een anamnese en het uitvoeren van een onderzoek. Op basis hiervan stelt de fysiotherapeut samen met u een behandelplan op maat op. Over de indicaties en het verwijsbeleid zijn afspraken gemaakt in het ziekenhuis.

Tijdens de opname richt de behandeling zich op het bevorderen van de zelfstandigheid van de patiënt. Op deze manier zal de ligduur in ziekenhuis worden verkort en het risico op functieverlies (bv. Verlies van conditie en spierkracht) verkleind. De belangrijkste onderdelen binnen de fysiotherapie zijn oefentherapie en het verbeteren van de mobiliteit (verplaatsen-lopen-traplopen). Dit zal zowel onder begeleiding van de fysiotherapeut als in de vorm van ‘huiswerk’ gebeuren. Ook het aanleren van een betere houding, een beter evenwicht en een betere ademhalingstechniek zijn belangrijke onderdelen van het vak. Ter ondersteuning van oefentherapie kan de fysiotherapeut gebruik maken van fysiotechniek (zoals warmtetherapie) en (loop)hulpmiddelen. Bij ontslag uit het ziekenhuis krijgt u, indien nodig, een overdracht voor een collega-fysiotherapeut in de eerste lijn of in een andere instelling om de behandeling voort te zetten.

Het team

Mw. J. (Jessie) Arts
• Algemeen fysiotherapeut
  Dhr. F. (Frans) van Elteren
• Algemeen fysiotherapeut
• Specialisme: claudicatio intermittens
Mw. C. (Carine) Beukers
• Algemeen fysiotherapeut
  Dhr. T. (Tjeerd) Faber
• Algemeen fysiotherapeut
• Specialisme: claudicatio intermittens
Dhr. W. (Wim) van den Bos
• Algemeen fysiotherapeut
  Mw. K. (Kristel) Fortuin
• Algemeen fysiotherapeut
• Specialisme: handtherapie  en claudicatio intermittens
Mw. L. (Laure) Heij
• Algemeen fysiotherapeut
  Mw. L. (Lisette) Klapwijk-van Heijningen
• Master: geriatriefysiotherapeut
• Algemeen fysiotherapeut
Mw. I. (Irene) Lieftinck
• Algemeen fysiotherapeut
  Mw. I. (Inge) Schoonus
• Master: kinderfysiotherapeut
• Algemeen fysiotherapeut
Mw. C. (Celine) Kodde-Nowee
• Algemeen fysiotherapeut
 
  Dhr. P. (Peter) Smout
• Algemeen fysiotherapeut
• Msc Epidemiologie
Dhr. J. (Jos) van Rhijn
• Algemeen fysiotherapeut
  Mw. N. (Nanette) Verleng-Laan
• Algemeen fysiotherapeut
• Specialisme: claudicatio intermittens
Dhr. E. (Erik) Righarts
• Algemeen fysiotherapeut
  Mw. A. (Anja) Zonneveld
• Algemeen fysiotherapeut
• Specialisme: oedeemtherapie
Mw. M. (Maurita) Rijnders
• Algemeen fysiotherapeut
   
Mw. R. (Rita) de Ruijter
• Algemeen fysiotherapeut
   

 

 

Folders (in PDF)