Ergotherapie

Wat is ergotherapie?

Ergotherapie is paramedische zorg, net als fysiotherapie, logopedie en diëtetiek. Ergotherapie is bedoeld voor iedereen die beperkingen ondervindt in het dagelijks leven. Beperkingen kunnen ontstaan zijn door bijvoorbeeld ziekte, een ongeval, overbelasting, ouderdom of andere redenen. De ergotherapeut gaat samen met u na hoe uw beperkingen op te lossen of te verminderen zijn. Dit met als doel dat u zo zelfstandig en optimaal mogelijk kan functioneren en uw dagelijkse activiteiten weer naar tevredenheid kan uitvoeren. Denk bijvoorbeeld aan uit bed komen, douchen en aankleden, eten, huishoudelijk werk, bedienen van de telefoon en uitvoeren van hobby’s.

Ergotherapie tijdens een ziekenhuisopname (klinisch)

Tijdens een opname in het ziekenhuis kan het noodzakelijk zijn dat ergotherapeut wordt ingeschakeld. De behandelingen vinden plaats op de verpleegafdeling.

Wat doet de ergotherapeut tijdens een ziekenhuisopname?

De ergotherapeut…

  • observeert en traint dagelijkse handelingen zoals uit bed komen, wassen/douchen, aan/uitkleden, broodmaaltijden klaarmaken.;
  • brengt in kaart of er problemen zijn op gebied van denken, concentratie, geheugen, handelen, plannen en organiseren;
  • oefent met u uw verminderde arm-/handfunctie;
  • geeft adviezen over zithouding in een stoel of rolstoel met onder andere als doel uw conditie op te bouwen of te behouden en het voorkomen of verminderen van doorzitwonden;
  • adviseert over hulpmiddelen en voorzieningen;
  • kijkt samen met u en uw andere behandelaren (medisch specialist, fysiotherapeut, logopedist, verpleegkundigen) wat de voorwaarden zijn voor uw ontslag en geeft advies over een passende ontslagbestemming;
  • zorgt voor een overdracht naar de ergotherapeut die u (indien nodig) na uw ziekenhuis opname verder behandelt.

Informatie en contact

Voor telefonisch contact kunt u bellen naar (015) 260 33 42. De ergotherapie in het Reinier de Graaf ziekenhuis is alleen werkzaam op de hoofdlocatie in Delft en werkt alleen in de kliniek, niet in de polikliniek. Heeft u een ergotherapeut nodig en bent u niet opgenomen in het ziekenhuis? Kijk dan op www.ergotherapie.nl om een ergotherapeut bij u in de buurt te vinden