Peritoneaaldialyse (buikspoeling)

Peritoneaaldialyse is het reinigen van het bloed met behulp van het eigen buikvlies. De chirurg legt hiervoor een catheter (een kunststof slangetje) door de buikwand heen in de buikholte. Via deze catheter wordt een vloeistof in de buikholte gebracht. De vloeistof laat men er na een aantal uur weer uitlopen. Op deze wijze worden afvalstoffen en overtollig vocht verwijderd. U voert de peritoneale dialyse zelf thuis, overdag of ’s nachts, uit. Poliklinische controle vindt plaats in het ziekenhuis.

Contact

Hemodialyse
015 - 260 46 86

Peritoneaaldialyse
015 - 260 41 76

Secretariaat
015 - 260 46 35

Spoedgevallen
na openingstijd
015 - 260 30 60

Dialyse doet meer...