Medisch maatschappelijk werk op de dialyseafdeling

Voor wie is Medisch Maatschappelijk Werk bedoeld?

Medisch Maatschappelijk Werk is er voor nierpatiënten die onder behandeling zijn van de predialyse polikliniek of de dialyseafdeling. Daarnaast kunnen ook partners, kinderen en andere betrokkenen een beroep op deze afdeling doen. Door uw nierziekte kunt u voor wat betreft uw lichamelijke, emotioneel en sociaal-maatschappelijk welbevinden ineens voor allerlei vragen of problemen komen te staan. Hoe ga ik om met angst en onzekerheid, hoe moet dat met mijn werk, welke invloed heeft deze ziekte op mijn relatie? Bij deze en andere vragen kunnen onze maatschappelijk werkers u ondersteunen.

Wat Medisch Maatschappelijk Werk voor u kunt betekenen

Onze medisch maatschappelijk werkers kunnen u en uw directe relaties begeleiden bij de psychosociale gevolgen die zich kunnen voordoen bij nierziekte en dialysebehandeling. Hun belangrijkste taak is om u en uw naasten te begeleiden en te ondersteunen bij de psychische en sociale belasting die een chronische ziekte en intensieve behandelingen met zich meebrengen.

Samen oplossingen zoeken

Onze medisch maatschappelijk werker helpt u bij het verhelderen van uw vragen en/of problemen. Samen zoekt u naar nieuwe mogelijkheden en oplossingen. Soms zijn informatie of advies voor u al voldoende om mee verder te komen. U kunt voor tal van praktische zaken komen te staan. Denk aan het aanvragen van voorzieningen, thuiszorg, vergoedingen, werk enzovoort. Bij deze zaken zijn wij u graag van dienst. De medisch maatschappelijk werker kan ook voor u bemiddelen binnen en buiten het ziekenhuis of u zo nodig doorverwijzen naar andere hulpverlenende instanties. Kortom, de medisch maatschappelijk werker is uw hulpverlener, vertrouwenspersoon, voorlichter, bemiddelaar en doorverwijzer tegelijk.

Zo intensief contact als u wenst

Wanneer u onder behandeling komt bij de (predialyse) polikliniek kunt u gebruik maken van het maatschappelijk werk. U kunt dat aanvragen bij uw nefroloog, verpleegkundig specialist en/of verpleegkundige. Elke patiënt krijgt een vaste maatschappelijk werker. U bepaalt zelf hoe vaak u gesprekken wilt, niets is verplicht. Patiënten maken gebruik van het maatschappelijk werk om verschillende redenen, de één eenmalig voor een specifiek probleem, de ander langdurig om meerdere problemen op te lossen. Het contact kan dus zo intensief als u wenst. Indien nodig komen wij bij u op huisbezoek.

Geheimhoudingsplicht

De medisch maatschappelijk werkers hebben een geheimhoudingsplicht. Dat wil zeggen dat zij de informatie die u geeft vertrouwelijk behandelen. In het belang van goede patiëntenzorg vinden zij het vaak wel noodzakelijk om te overleggen met andere direct betrokkenen.

Multi Disciplinaire Overleg

Onze medisch maatschappelijk werkers maken deel uit van het behandelteam en hebben wekelijks overleg met de nefrologen, verpleegkundigen, verpleegkundig specialist en diëtist (het zogenaamde multidisciplinaire overleg). Als u wilt dat bepaalde gegevens niet uitgewisseld worden, kunt u dit natuurlijk altijd aangeven.

De deur staat voor u open!

De medisch maatschappelijk werkers zijn bereikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 09.00 en 16.15 uur.

Het contact met onze medisch maatschappelijk werkers op de dialyseafdeling is laagdrempelig. De deur staat altijd voor u open. Aarzel niet om vragen te stellen.

Uw aanvraag voor het Medisch Maatschappelijk Werk kunt u rechtstreeks doen via telefoon (015) 260 50 25 of e-mailadres: mmw@rdgg.nl U kunt ook de arts of verpleegkundige vragen de maatschappelijk werker voor u in te schakelen.

Contact

Hemodialyse
015 - 260 46 86

Peritoneaaldialyse
015 - 260 41 76

Secretariaat
015 - 260 46 35

Spoedgevallen
na openingstijd
015 - 260 30 60

Dialyse doet meer...